Νέες μετοχές της Premia απέκτησε η Sterner Stenhus Greece

23/08/2021, 15:44
Νέες μετοχές της Premia απέκτησε η Sterner Stenhus Greece

Την απόκτηση μετοχών στην εισηγμένη εταιρεία Premia Properties (πρώην Pasal) προχώρησε η Sterner Stenhus Greece.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με ανακοίνωση στο χρηματιστήριο Αθηνών "σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, γνωστοποιείται ότι η Sterner Stenhus Greece AB, πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον Πρόεδρο του Δ.Σ.της εταιρείας «PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία»), κ. Ηλία Γεωργιάδη, στις
20/8/2021 απέκτησε χρηματιστηριακά 70.000 μετοχές έκδοσης της Εταιρείας με συνολικό αντίτιμο 104.541,85 ευρώ και μέση τιμή κτήσης 1,4935 ευρώ ανά μετοχή".