ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ: Δανειοδότηση θυγατρικών εταιρειών με 176,4 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στην ενέργεια

23/12/2021, 22:07
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ: Δανειοδότηση θυγατρικών εταιρειών με 176,4 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στην ενέργεια

H ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ, στο πλαίσιο της ενημέρωσης για την χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων του Κοινού Ομολογιακού Δανείου του 2020 (ΚΟΔ 2020), ανακοινώνει ότι χορήγησε από 29 Σεπτεμβρίου έως 23 Δεκεμβρίου 2021 μακροπρόθεσμο δανεισμό ύψους 176,4 εκατ. ευρώ σε θυγατρικές της εταιρείες, για την χρηματοδότηση επενδύσεων κατασκευής νέων έργων ενέργειας.

Το εν λόγω ποσό καλύφθηκε από τα αντληθέντα κεφάλαια της Κοινής Ομολογιακής Έκδοσης της εταιρείας ποσού 500 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες χρήσεις αντληθέντων κεφαλαίων με βάση τα οριζόμενα της ενότητας 4.1.2 του Ενημερωτικού Δελτίου της 22ης Ιουνίου 2020.