Νέα ενημερωτική δράση της Ευρωπαϊκής Πίστης για το ιδιωτικό σύστημα υγείας

22/02/2021, 14:20
Νέα ενημερωτική δράση της Ευρωπαϊκής Πίστης για το ιδιωτικό σύστημα υγείας

Η Ευρωπαϊκή Πίστη στο πλαίσιο σειράς ενημερωτικών ενεργειών για το ιδιωτικό σύστημα υγείας προχώρησε στη δημιουργικά ενός νέου βίντεο.

Σε ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρεται ότι στο νέο βίντεο και μέσα σε 2 λεπτά παρουσιάζεται το ιδιωτικό σύστημα υγείας, το οποίο προσφέρεται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Πίστη και είναι ένα πλήρες σύστημα παροχών, με δικαίωμα επιλογής των καλύψεων που ο κάθε πολίτης έχει ανάγκη.

Στην ανακοίνωση σημειώνονται ακόμη τα εξής: «Στόχος του συγκεκριμένου animated video, είναι η ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης των καταναλωτών, μέσα από την παραδοχή πως η υγεία είναι ένα από τα τρία πολυτιμότερα αγαθά, μαζί με την ελευθερία και τη νεότητα. Ταυτόχρονα, γίνεται αντιληπτό πως η ασφάλεια της υγείας του κάθε πολίτη, βρίσκεται στα χέρια του, αφού με το ιδιωτικό σύστημα υγείας, καλύπτονται οι δαπάνες νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, ιατρικής και νοσηλευτικής βοήθειας, παρέχεται η ελευθερία επιλογής του Νοσοκομείου, της θέσης νοσηλείας, του ύψους και του είδους των παροχών ανάλογα με τις ανάγκες του, αλλά και η ελευθερία επιλογής του ποσού των ασφαλίστρων που θα καταβάλλει ανάλογα με τις παροχές που θα επιλέξει».