Αυξημένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία

19/08/2018, 12:56
6_7_money

Την πορεία τους προς τα επάνω συνεχίζουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία σύμφωνα με την τελευταία τριμηνιαία έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) για το διάστημα Απρίλιος - Ιούνιος 2018 ανέρχονται σε 33,8 δισ. ευρώ. Το μόνο παρήγορο είναι πως από αυτό το ποσό, νέες οφειλές –που δημιουργήθηκαν δηλαδή για πρώτη φορά εντός του 2018– είναι μόλις 26,14 εκατ. ευρώ, που αφορούν 15.816 νέες οφειλέτες. Αναλυτικά, στο τέλος του Ιουνίου 2018 το τρέχον υπόλοιπο ανέρχεται σε 33.860.386.315 ευρώ αυξημένο κατά 1.990.409.564 ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο πρώτο τρίμηνο του έτους. Από αυτά, τα 1.179.597.098 ευρώ είναι αύξηση στις κύριες οφειλές και τα 810.812.466 ευρώ αύξηση στα πρόσθετα τέλη. Παράλληλα, μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2018 εντάχθηκαν στο ΚΕΑΟ 204.635 νέοι οφειλέτες με συνολικές οφειλές ύψους 1.061.639.968 ευρώ. Από αυτούς εντάχθηκαν μαζικά 52.490 οφειλέτες που διατηρούσαν ενεργή ρύθμιση στους με ποσό οφειλής 513.332.108 ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι για τις οφειλές ύψους 33.860.386.315 ευρώ, το 22,20% (ποσό 7.518.519.096 ευρώ) του συνολικού χρέους δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν χρέη για πρώτη φορά από το 2010 και μετά, ενώ το 77,80% (ποσό 26.341.867.219 ευρώ) δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν χρέη για πρώτη φορά το 2009 ή παλαιότερα. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι 986.670 οφειλέτες (70,87 % των οφειλετών) έχουν οφειλή έως 15.000 ευρώ ο καθένας. Το 82,46% των οφειλετών (1.148.091 οφειλέτες) έχουν οφειλή έως 30.000 ευρώ ο καθένας, ενώ ένα μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών αφορά 93.363 οφειλέτες που έχουν οφειλή από 50.000 - 100.000 ευρώ.