ΔΕΠΑ: Πώς θα γίνει η ιδιωτικοποίηση και πώς θα πουληθούν τα μεγάλα asset

12/11/2019, 16:28
oikonomiko (2)

Σε τρία κομμάτια από τα οποία προβλέπεται να
ιδιωτικοποιηθούν άμεσα τα δύο σπάει η ΔΕΠΑ, η πώληση της οποίας αναμένεται να
ξεκινήσει αρχές του 2020. Την σφραγίδα για την έναρξη των διαγωνιστικών
διαδικασιών βάζει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και αναμένεται να ψηφιστεί μέχρι τις 20
Νοεμβρίου.Όπως προβλέπεται, η διάθεση των μετοχών μπορεί να ξεκινήσει πριν από
την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης της υφιστάμενης ΔΕΠΑ ΑΕ, γεγονός που δίνει
το σήμα για επιτάχυνση των διαδικασιών.Ήδη, από την κυβέρνηση μεταφέρουν ένα
κλίμα μεγάλου και ισχυρού επενδυτικού ενδιαφέροντος όχι μόνο από εγχώριους
μνηστήρες αλλά και διεθνή επενδυτικά fund που επενδύουν παγκοσμίως σε υποδομές
με σταθερές αποδόσεις. Ειδικά για τον τομέα των Υποδομών, οι αγοραστές
δεσμεύονται να μην πουλήσουν τις συμμετοχές τους πριν παρέλθει η 5ετία.Με βάσει
τις προβλέψεις του νόμου, δημιουργούνται δύο ανεξάρτητες εταιρείες η ΔΕΠΑ
Υποδομών και η ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων. Και στις δύο το δημόσιο μέσω του ΤΑΙΠΕΔ θα
μεταβιβάσει το 65% των μετοχών του δημοσίου. Αντίστοιχα, το νομοσχέδιο δεν
προβλέπει κάποια ρύθμιση για το 35% που κατέχουν τα ΕΛΠΕ, τα οποία δεν έχουν
κρύψει το ενδιαφέρον τους για την εξαγορά του τομέα της Εμπορίας.Από το ΥΠΕΝ
έχουν διευκρινίσει ότι εφόσον τα Πετρέλαια αποκτήσουν για παράδειγμα το 100%
της ΔΕΠΑ Εμπορίας θα είναι υποχρεωμένα βάσει της νομοθεσίας για τον
ιδιοκτησιακό διαχωρισμό, να πουλήσουν το 35% που κατέχουν αντίστοιχα στην
εταιρεία Υποδομών και αντίστροφα.Στην μητρική εταιρεία θα παραμείνει ο τομέας
της Εμπορίας και η συμμετοχή στην ΕΠΑ Αττικής, οι μακροπρόθεσμες συμβάσεις
εισαγωγής αερίου, η προμήθεια, η εισαγωγή, προμήθεια και εμπορία ηλεκτρικής
ενέργειας, ο ανεφοδιασμός οχημάτων με CNG, τα δίκτυα πρατηρίων και η χρήση του
εμπορικού σήματος FISIKON.Επιπλέον κάτω από την ομπρέλα της εταιρείας μπαίνουν
επίσης η προμήθεια απομακρυσμένων δικτύων διανομής φυσικού αερίου, αλλά και τα
πιθανά δικαιώματα και υποχρεώσεις της ΔΕΠΑ σε διεθνή έργα, όπως είναι οι
δεσμεύσεις ποσοτήτων στο διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας–Βουλγαρίας (IGB) ή στο
FSRU στην Αλεξανδρούπολη.Κάτω από την ΔΕΠΑ Υποδομών θα περάσουν όλες οι
συμμετοχές της ΔΕΠΑ στα δίκτυα διανομής (ΕΔΑ Αττικής, ΕΔΑ Θεσσαλονίκης και
Θεσσαλίας και ΔΕΔΑ), η κυριότητα της ΔΕΠΑ επί των παγίων των Δικτύων Διανομής
και το δίκτυο οπτικών ινών της ΔΕΠΑ. Στην ίδια εταιρεία θα περάσουν επίσης τα
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της ΔΕΠΑ αναφορικά με την ανάπτυξη, τον σχεδιασμό
και την υλοποίηση έργων υποδομής δικτύων διανομής συμπεριλαμβανομένων σχετικών
έργων συμπιεσμένου φυσικού αερίου ή μικρής κλίμακας ΥΦΑ. Σε ότι αφορά την ΔΕΠΑ
Διεθνών Έργων, η οποία θα διατηρήσει τουλάχιστον επί του παρόντος το δημόσιο
χαρακτήρα της, σε αυτή θα περιέλθουν τα διεθνή έργα (IGI, EastMed, IGB κ.α)
αλλά και μελλοντικές συμμετοχές όπως για παράδειγμα στον σταθμό υγροποιημένου
φυσικού αερίου (Floating Storage Regasification Unit –FSRU) στην
Αλεξανδρούπολη.