ΑΓΟΡΕΣ
#TAGS:
MLS

Αναστολή διαπραγμάτευσης για τη μετοχή και τα ομόλογα της MLS

13/05/2020, 12:53
12 f1

Την αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής αλλά και των ομόλογων της MLS Πληροφορική αποφάσισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε έπειτα από την κατάθεση πορίσματος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) επί των πεπραγμένων της οικονομικής χρήσης 2018 της εισηγμένης.

Το πόρισμα, το οποίο ολοκληρώθηκε προ ημερών και εστάλη στη Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εγείρει ζητήματα λογιστικών παρατυπιών που αφορούν συγκεκριμένα την αποτύπωση των άυλων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Το θέμα ήταν γνωστό εδώ και μήνες ωστόσο οι εποπτικές αρχές όφειλαν να ολοκληρώσουν την έρευνα προτού προχωρήσουν σε οποιαδήποτε απόφαση.

Σημειώνεται ότι πέραν των ερευνών της ΕΛΤΕ και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είχε εδώ και μήνες ζητήσει έρευνα επί των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης 2018 τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Αναστολή διαπραγμάτευσης για τη μετοχή και τα ομόλογα της MLS

Υπενθυμίζεται ότι μετά τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της χρήσης ακολούθησε ένα μπαράζ ρευστοποιήσεων σε μετοχή και ομόλογα της εταιρείας το οποίο οδήγησε στην κατάρρευση του τίτλου στο Χρηματιστήριο με μαζικές πωλήσεις από θεσμικά και ιδιωτικά χαρτοφυλάκια.

Τι δηλώνει η διοίκηση στο Capital.gr
Σε επικοινωνία του Capital.gr, από τη διοίκηση της MLS Πληροφορική γίνεται λόγος ότι "θα υπάρξει αξιολόγηση των δεδομένων όπως έχουν διαμορφωθεί και θα προχωρήσουν στις κατάλληλες ενέργειες", χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Να σημειωθεί πως το τελευταίο 10ημέρο τα ομόλογα και ιδιαίτερα η μετοχή της MLS βρισκόταν ξανά υπό τον κλοιό ρευστοποιήσεων. Από τις 28/4 και τα 0,74 ευρώ, ο τίτλος έκλεισε χθες στα 0,57 ευρώ, ενώ υπήρξαν και πωλητές στα ομόλογα. Βεβαίως ο τίτλος είχε πρακτικά εξαϋλωθεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο, μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων 2018, κατερχόμενος από τα επίπεδα των 4,80 ευρώ σε τιμές κάτω του ενός ευρω.

Η ανακοίνωση του ΧΑ
Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προχώρησε στην προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών της εταιρίας "MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε." , μετοχών και ομολογιών (ΜΛΣ01, ΜΛΣ02, και ΜΛΣ03 που διαπραγματεύονται στην ΕΝ.Α.), σύμφωνα με την περίπτωση (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν.3556/2007 (ΦΕΚ Α΄/91/30.4.2007), από σήμερα 13η Μαΐου 2020 και για μέγιστο χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, καθώς υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι παραβιάστηκαν από την εν λόγω Εταιρεία οι διατάξεις του ν. 3556/2007.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, βάσει στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση της στις 12.05.2020 που αφορούν στον υποχρεωτικό έλεγχο που διενεργήθηκε επί του κονδυλίου του ισολογισμού "Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία" των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας "MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε." για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2018, κρίνει ότι δημιουργούνται βάσιμες αμφιβολίες ως προς την ορθή κατάρτιση των ως άνω οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.