Προοδευτική: Τι συμβαίνει με την εξαγορά από την Hellenic Steel

12/06/2020, 08:52
1

Πραγματικό άγχος έχει καταλάβει τους εμπλεκόμενους με την εξαγορά δια συγχωνεύσεως της Προοδευτικής από την Hellenic Steel, την οποία αποκάλυψε στις 4 Ιουνίου το Newmoney.gr.

Ακριβώς, μια ημέρα μετά, ο εκ των βασικών μετόχων κ. Κ. Κούτλας αγοράζει από το ταμπλό 131 χιλ. μετοχές και ταυτόχρονα σε συγκεκριμένη ερώτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, απαντά ότι διερευνά στρατηγικούς επενδυτές.

Μπορεί να μην εξαγοράσει η Jordan Ιnternational, αλλά να τη συγχωνεύσει εταιρεία της Ηellenic Steel, ωστόσο ο κ. Κούτλας, ενόσω είχε εσωτερική πληροφόρηση, αγόρασε μετοχές, ενέργεια η οποία αποτελεί χρηματιστηριακό αδίκημα.

Στις 9 Ιουνίου, τέσσερις ημέρες μετά, με νέα ανακοίνωση, όπως θα δούμε, διαψεύδει την εξαγορά από την Jordan International.

Τα ερωτήματα, όμως, που προκύπτουν είναι συγκεκριμένα και είναι τα εξής:

1) Η Hellenic Steel έχει αναθέσει σε ελεγκτική εταιρεία την μελέτη για εξαγορά της Προοδευτικής δια συγχωνεύσεως;

2) Ο ίδιος ο κ. Σ. Κωνσταντινίδης δεν έχει αρνηθεί ότι αναζητά «όχημα» προκειμένου να εισέλθει η Hellenic Steel στο χρηματιστήριο και το έχει δηλώσει.

Μάλιστα, η ιδέα της εισαγωγής αναφέρθηκε και κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού στις εγκαταστάσεις της Hellenic Steel και η αναζήτηση οχήματος πραγματοποιείται, διότι η Hellenic Steel δεν διαθέτει ούτε κερδοφορία, ούτε αποτίμηση για να προχωρήσει σε Δημόσια προσφορά)

3) Η ναυτιλιακή εταιρεία του κ. Κωνσταντινίδη Yiutinoco κατέχει εδώ και χρόνια το 6,8% των μετοχών της Προοδευτικής. Συνεχίζει να κατέχει τις μετοχές η εν λόγω εταιρεία;

Αρχικά δεν αρνήθηκε ο κ. Κούτλας
Στις 5 Ιουνίου και μετά το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Newmoney.gr, η Διοίκηση της Προοδευτικής Α.Τ.Ε (Κωνσταντίνος Kούτλας), σε συνέχεια πρόσφατου δημοσιεύματος αναφορικά με στρατηγικής σημασίας συνεργασία της εταιρείας, δηλώνει ότι:

«Στα πλαίσια της πολυετούς προσπάθειάς της για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής της ικανότητας και την αύξηση ρευστότητας της, όπως επανειλημμένως έχει δηλώσει και στο παρελθόν, η Διοίκηση της εταιρείας συνεχίζει να καταβάλει έντονες προσπάθειες για την ενεργοποίησή της σε νέους τομείς δραστηριότητας – μη κορεσμένους – πέραν των Δημοσίων έργων, ως εκ τούτου συνεχίζονται και οι ενέργειες – συζητήσεις για την ανεύρεση στρατηγικών επενδυτών.

»Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται να προβεί σε ενημέρωση του Επενδυτικού κοινού, όταν κι εφόσον οι προσπάθειές της αποδώσουν και υπάρξει συγκεκριμένο και δεσμευτικό αποτέλεσμα αναφορικά με το μέλλον της εταιρείας».

Και αγορά 130 χιλ. μετοχών
Την ίδια ακριβώς ημέρα που διέψευδε την εξαγορά δια συγχωνεύσεως της Προοδευτικής ο κ. Κούτλας εξαγόρασε 131 χιλιάδες μετοχές.

Η εταιρεία, ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ανακοινώνει ότι έλαβε γνωστοποίηση από την εταιρεία Τ.Α. Brands Ltd και από το φυσικό πρόσωπο Κωνσταντίνο Κούτλα, του Αθανασίου, Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ, που ασκεί επιρροή η έλεγχο στην εταιρεία με την επωνυμία Τ.Α. Brands Ltd, υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν. 3340/05 σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 21 του Ν. 3556/07 , σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/3.7.07 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι, στη συνεδρίαση του ΧΑ την Τρίτη 2.6.2020,μέσω της διαδικασίας εκποίησης μετοχών, προέβη στην αγορά 131.681 μετοχών, συνολικής αξίας 21.727 ευρώ.

Διάψευση 4 ημέρες μετά
Τέσσερις ημέρες μετά την διάψευση και τις αγορές μετοχών, η Προοδευτική εξέδωσε νέα διάψευση.
Συγκεκριμένα, «σε συνέχεια της επιστολής της επιστολής της Κεφαλαιαγοράς με ημερ. 5 Ιουνίου 2020 με Αρ. Πρωτ: 1190, και των ερωτημάτων αναφορικά με δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου, όπως ενδεικτικά αναφέρθηκαν στις σελίδες Newmoney.gr (4.6.2020) & Capital.gr (5.6.2020 ), για εξαγορά της εταιρείας μας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. απο την εταιρεία Hellenic Steel (Jordan International) , με σκοπό την εισαγωγή αυτής στο Χ.Α., η διοίκηση της εταιρείας διευκρινίζει ότι:

  1. Δεν υφίσταται συμφωνία εξαγοράς της εταιρία μας από την Hellenic Steel
  2. Δεν υπάρχει εξαγορά μετοχών της Προοδευτικής Α.Τ.Ε από την εταιρεία
    Jordan International, το σχετικό δημοσίευμα είναι αναληθές και
  3. Η Διοίκηση της εταιρίας μας σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου 3340/2005 [περίπτωση δ της παραγράφου 1 (β )] στις 5.6.2020 προέβη σε σχετική ανακοίνωση προς το Χ.Α., διευκρινίζοντας ότι «στα πλαίσια της
    πολυετούς προσπάθειάς της για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής της ικανότητας και την αύξηση ρευστότητας της, όπως επανειλημμένως έχει δηλώσει και στο παρελθόν, η Διοίκηση της εταιρείας συνεχίζει να καταβάλει έντονες προσπάθειες για την ενεργοποίησή της σε νέους τομείς δραστηριότητας – μη κορεσμένους – πέραν των Δημοσίων έργων, ως εκ τούτου συνεχίζονται και οι ενέργειες – συζητήσεις για την ανεύρεση στρατηγικών επενδυτών και ότι η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται να προβεί σε ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, όταν κι εφόσον οι προσπάθειές της αποδώσουν και υπάρξει συγκεκριμένο και δεσμευτικό αποτέλεσμα αναφορικά με το μέλλον της εταιρείας».