Νέες κινήσεις για να αποκτήσει βάθος το χρηματιστήριο

15/07/2020, 09:59
23 f1

Η επιτυχής ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής της Epsilon Net είχε ως αποτέλεσμα πέρα από την κεφαλαιακή ενίσχυση της γνωστής εταιρείας πληροφορικής, να διευρυνθεί η μετοχική της διασπορά στο 30% και να μεταταχθεί από τη Εναλλακτική στην Κύρια Αγορά του ΧΑ.

Ανάλογη κίνηση είχε γίνει και το φετινό Μάρτιο από την Entersoft (ΑΜΚ, μετάταξη στην Κύρια Αγορά) με τη διοίκηση της εισηγμένης να έχει θέσει ως στόχο μέσα στην επόμενη τριετία-πενταετία να έχει ενταχθεί στη μεσαία κεφαλαιοποίηση του ΧΑ.

Επιπρόσθετα, οι πολύ καλές οικονομικές επιδόσεις της Performance Technologies για τη χρήση 2019 οδήγησαν στελέχη της χρηματιστηριακής αγοράς να εκτιμούν ότι και αυτή η εταιρεία πληροφορικής θα ακολουθήσει το παράδειγμα των δύο προηγούμενων εισηγμένων (η εισηγμένη βέβαια δεν έχει εκφράσει επισήμως τέτοια πρόθεση).

Τέλος, το Δεκέμβριο του 2019 είχαν προηγηθεί δύο σημαντικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αυτές των Lamda Development και BriQ Properties.

Πάντως, η έμφαση που δίδεται το τελευταίο χρονικό διάστημα στις χρηματιστηριακές «αναβαθμίσεις» συγκεκριμένων εισηγμένων εταιρειών σε ζητήματα οικονομικών επιδόσεων και μετοχικής διασποράς (free float) οφείλεται στο ότι:

α) Το ελληνικό χρηματιστήριο έχει πλέον να προσφέρει περιορισμένο αριθμό επιλογών στους υποψήφιους επενδυτές, καθώς μεγάλος αριθμός εισηγμένων εταιρειών είτε έχει αποχωρήσει από το ΧΑ (σήμερα διαπραγματεύονται περίπου οι μισές μετοχές σε σχέση με την αρχή της δεκαετίας του 2000), είτε έχει δει τις οικονομικές του επιδόσεις να καταρρακώνονται από την πολυετή οικονομική κρίση, είτε τέλος χαρακτηρίζεται από περιορισμένη διασπορά και εμπορευσιμότητα.

β) ‘Ένα πολύ μεγάλο τμήμα της ήδη φτωχής ελληνικής κεφαλαιαγοράς είναι συνδεδεμένο με τις τέσσερις μετοχές των συστημικών τραπεζών, κλάδος που έχει υποαποδώσει έντονα κατά την τελευταία δεκαετία. Άρα, όσοι επενδυτές δεν επιθυμούν τις έντονες διακυμάνσεις και συγκινήσεις που προσφέρουν οι τραπεζικοί τίτλοι στο ταμπλό, βλέπουν τις εναλλακτικές τους επιλογές στο ΧΑ να συρρικνώνονται περαιτέρω.

Από την άλλη πλευρά, παρήγορο είναι το γεγονός ότι κατά τα τελευταία χρόνια, αρκετές εισηγμένες εταιρείες κατάφεραν να ανεβούν κατηγορία μέσα από μια πολύ σημαντική αύξηση των οικονομικών τους επιδόσεων. Μεταξύ των συγκεκριμένων περιπτώσεων συγκαταλέγονται αυτές των Quest Holdings, ΚΡΙ-ΚΡΙ, Παπουτσάνης, Ευρωπαϊκή Πίστη, Paperpack, Profile, Space Hellas, Μοτοδυναμική, όπως θα μπορούσαν κάλλιστα να πράξουν το ίδιο και οι Πλαστικά Κρήτης-Flexopack-Καρέλιας, αν διεύρυναν παράλληλα και τη μετοχική τους διασπορά.

Προτάσεις και προσδοκίες
Από την πλευρά του ο ΣΜΕΧΑ, προκειμένου να εισέλθουν νέες εταιρείες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, έχει προτείνει τουλάχιστον δύο μέτρα:

Πρώτον, τη θέσπιση φορολογικών κινήτρων υπέρ των εισηγμένων εταιρειών (πχ χαμηλότεροι φορολογικοί συντελεστές) πράγμα που ίσχυε και κατά το παρελθόν.
Και δεύτερον, τη συνδρομή του κράτους έτσι ώστε σημαντικές κινήσεις αποκρατικοποιήσεων-μεταρρυθμίσεων να συνδυάζονται με είσοδο των νέων επενδυτικών σχημάτων στο ΧΑ (όπως πχ συνέβη με την περίπτωση της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών).
H EXAE από την πλευρά της, έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα Roots, στόχος του οποίου είναι να προετοιμάσει υποσχόμενες-δυναμικές εταιρείες προκειμένου να χτυπήσουν μελλοντικά την πόρτα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς (έκδοση μετοχών ή/και ομολόγων). Είναι προφανές ότι τα συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν έχει προφτάσει ακόμη να φέρει ορατά αποτελέσματα.

Παράλληλα, το σύνολο των φορέων της εγχώριας κεφαλαιαγοράς συμφωνεί με υποβληθείσα πρόταση για τη θέσπιση φορολογικών κινήτρων σε funds που μέσω του χρηματιστηρίου θα επενδύουν σε υποσχόμενους τομείς όπως η «πράσινη ανάπτυξη», η καινοτομία, τα start ups και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ένα τέτοιο θεσμικό πλαίσιο αναμενόταν αρχικά να ψηφιστεί μαζί με το νόμο περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, πλην όμως τώρα λέγεται πως θα έρθει προς ψήφιση σε επόμενη φάση.

Τέλος, δεν λείπουν και εκείνες οι επισημάνσεις που αφορούν την ανάγκη συντόμευσης των διαδικασιών που απαιτούνται για την ένταξη μιας εταιρείας στο ΧΑ, καθώς υπάρχουν παράπονα για πολύμηνες καθυστερήσεις όσων το τελευταίο δωδεκάμηνο επιχείρησαν να αντλήσουν φρέσκα κεφάλαια.

Στόχος η «επιστροφή» των ETFs
Κύκλοι της αγοράς επισημαίνουν πως η έλλειψη επενδυτικών επιλογών στο ΧΑ είναι αποτέλεσμα του χαμηλού ενδιαφέροντος που δείχνει η διεθνής επενδυτική κοινότητα, ενώ άλλοι υποστηρίζουν το ακριβώς αντίθετο: Ότι δηλαδή, το χαμηλό ενδιαφέρον των επενδυτών οφείλεται στις περιορισμένες επιλογές που προσφέρει το ΧΑ.

Στελέχη της ΕΧΑΕΕΧΑΕ -0,96% υποστηρίζουν ότι ένας τρόπος για λυθεί ο Γόρδιος Δεσμός είναι η δυναμική επιστροφή των ETF’s στο ελληνικό χρηματιστήριο. «Δημιουργήσαμε τους τρεις νέους δείκτες που παρουσιάζουν έντονο ενδιαφέρον: Τον Select Plus για τη μεσαία κεφαλαιοποίηση, τον Select για τη μικρή και μεσαία κεφαλαιοποίηση και το δείκτη Υψηλής Μερισματικής Απόδοσης. Αν δημιουργούνταν ETFs πάνω στους προαναφερόμενους δείκτες, όχι μόνο θα είχαμε τρεις επιπλέον καλές επενδυτικές για το ΧΑ, αλλά και θα διευκολύναμε τα μέγιστα τους ξένους επενδυτές να τοποθετηθούν στην Ελλάδα, χωρίς να αναλάβουν το ρίσκο των επιμέρους μικρών και πολύ μικρών εταιρειών για τα δικά τους δεδομένα. Έτσι, και παραπάνω επιλογές θα είχαμε, αλλά και μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Αλήθεια είναι ότι η μέχρι τώρα παρουσία των ETFs στην Ελλάδα είναι υποτονική, με παράγοντες της αγοράς να αποδίδουν τη συγκεκριμένη εξέλιξη σε δύο κυρίως παράγοντες. Πρώτον, στο ότι το προϊόν ξεκίνησε λίγο πριν το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης (η τόσο έντονη πτώση των χρηματιστηριακών τιμών κατά την περίοδο 2008-2012 οδήγησε υποχρεωτικά και σε βαρύτατες απώλειες όσους τοποθετήθηκαν και στο σχετικό ETF, πλήττοντας τελικά και την εικόνα του ίδιου του προϊόντος).

Και δεύτερον, στο ότι το συγκεκριμένο ETF, όπως άλλωστε και ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης, επηρεάζεται έντονα από την πορεία των μετοχών του τραπεζικού κλάδου, με αποτέλεσμα να συνεχίζει να υποαποδίδει έντονα και μετά το 2012, περίοδο κατά την οποία πολλές άλλες μετοχές εταιρειών διαφόρων κλάδων σημείωναν αξιοζήλευτα κέρδη.

Εταιρικά Ομόλογα
Οι νέες μεγάλες εκδόσεις της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ που ήδη ολοκληρώθηκε και η δρομολογούμενη της Lamda Development αποτελούν μεγάλη τονωτική ένεση για την εγχώρια αγορά των εταιρικών ομολόγων, η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2016, ωστόσο οι νέες αυτές εκδόσεις θα υποκαταστήσουν ουσιαστικά τα κεφάλαια που ήδη αποχώρησαν φέτος από τη συγκεκριμένη αγορά, καθώς άλλες εταιρείες (Μυτιληναίος, Sunlight, ΟΠΑΠ) προχώρησαν σε πρόωρη αποπληρωμή των ομολογιούχων, προκειμένου να δανειστούν με ακόμη χαμηλότερα επιτόκια.