Περί Χαλυβουργίας Ελλάδος

19/08/2018, 13:22
My beautiful picture

Επανερχόμαστε και ξανά ρωτάμε τις τράπεζες και την επιχείρηση:
1. Πώς δικαιολογείται η αναπροσαρμογή των παγίων κατά 116 εκατ. ευρώ σε εποχή κρίσης;
2. Υπήρξε πρόσωπο που σχετίζεται με τη Χαλυβουργία μέλος του Δ.Σ. της επικεφαλής του ομολογιακού των 265 εκατ. ευρώ τράπεζας;
Στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής έρευνας, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα, το δημοσιογραφικό λειτούργημα και το καθήκον μας ως προς την ορθή ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού, διατυπώσαμε ερωτήματα σχετικά με τη Χαλυβουργία Ελλάδος, όπως έχουμε πράξει άλλωστε με τις περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις επί σειρά δεκαετιών!!! Τα οποία ερωτήματα ενόχλησαν και προκάλεσαν αντιδράσεις, ενώ το απλό θα ήταν να απαντηθούν, και οι απαντήσεις να δημοσιευθούν για να μην υπάρχουν ούτε υπόνοιες ούτε «γκρίζες ζώνες»! Και ζητήσαμε να ενημερωθούμε σχετικά με τη διαδικασία μέσω της οποίας υπήρξε αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της βιομηχανίας περίπου κατά 116 εκατ. ευρώ! Από πού προήλθε η αύξηση αυτή; Έγιναν επενδύσεις σε πάγια στοιχεία; Υπήρξε αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού αντίστοιχης αξίας; Υπό ποια λογική και κάτω από ποια ανάλυση έλαβε χώρα η τεράστια αυτή αναπροσαρμογή; Πώς είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζονται ραγδαία προς τα πάνω ενσώματα περιουσιακά στοιχεία σε μια εποχή κρίσης, ύφεσης και με τον μηχανολογικό εξοπλισμό να παλιώνει; Είναι προφανές πως τα δημοσιογραφικά μας ερωτήματα δεν απαντήθηκαν ούτε από τη διοίκηση της Χαλυβουργίας ούτε από τις τράπεζες. Οι οποίες τράπεζες θα πρέπει να μας ενημερώσουν εάν πραγματοποιήθηκε ή όχι η απαιτούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας βάσει των ίδιων κεφαλαίων που κατείχε στον ισολογισμό του 2014! Και εάν η αύξηση δεν έγινε να μας πουν γιατί! Και τι ρόλο έχει παίξει η αναπροσαρμογή των παγίων προς αυτή την κατεύθυνση! Τέλος, καλό θα ήταν να μας ενημερώσει η επικεφαλής του ομολογιακού δανείου των 265 εκατ. ευρώ τράπεζα, εάν πρόσωπο που συνδέεται με τη Χαλυβουργία υπήρξε μέλος του Δ.Σ. της πριν τη σύναψη του ομολογιακού δανείου και εάν παρέμεινε στη θέση αυτή και μετά!

Γιώργος Τσιρογιάννης