Βελούδινο διαζύγιο για μεγάλη επιχειρηματική οικογένεια

21/01/2019, 11:26
1

Είναι γεγονός και δεν αμφισβητείται ότι πολύ μεγάλη, πανίσχυρη και ιστορική επιχειρηματική οικογένεια πήρε την απόφαση να διαχωρίσει την κοινή περιουσία στα τρία μέλη της και ο καθένας να πορευτεί εφεξής με βάση τον δικό του δρόμο, τις δικές του επιδιώξεις και την δική του οικογένεια!

Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές οι δρόμοι χωρίζουν πλέον για τα τρία αδέρφια. Οι νέες πραγματικότητες που έχουν πλέον διαμορφωθεί στις ζωές του καθενός, οι διαφορετικές οικογένειες, οι πολλοί κληρονόμοι, μοιραία συμβάντα, οι διαφορετικές φιλοσοφίες τόσο σε επίπεδο επιχειρηματικό όσο και προσωπικό καθιστούν πλέον επιβεβλημένη την κατανομή της κοινής επιχειρηματικής πίτας και των κοινών περιουσιακών στοιχείων στα τρία!

Σε κλίμα απόλυτης συναίνεσης και βαθέος σεβασμού του ενός προς τον άλλον, σε πλαίσιο πλήρους μυστικότητας προχωρεί το βελούδινο διαζύγιο για τα τρία αδέρφια, γόνους μιας μυθικής και εμβληματικής μορφής της εγχώριας και όχι μόνο επιχειρηματικής σκηνής! Υπό το πρίσμα αυτό επίκειται όπως λένε έγκυρες δημοσιογραφικές πηγές η δίκαιη μοιρασιά των περιουσιακών στοιχείων τα οποία αφορούν σε μετοχές σε τράπεζες, πετρέλαια, ακίνητα, τραπεζικούς λογαριασμούς, συμμετοχές σε επιχειρήσεις!

Βλέπετε, τα τρία αδέρφια ούτως ή άλλως ζουν σε διαφορετικές χώρες, έχουν αποκτήσει παιδιά που πλέον μεγάλωσαν και θέλουν να κινηθούν επιχειρηματικά αυτόνομα, αλλά ακόμη σε ορισμένα ζητήματα υπάρχει διαφορετική φιλοσοφία όσον αφορά σε πεδία επιχειρηματικής δράσης, στόχους και επιδιώξεις!

Το μείζον ζήτημα είναι πως οι σχέσεις μεταξύ των τριών αδερφών είναι άριστες, υπήρχε και υπάρχει αμοιβαία αγάπη και κατανόηση, οπότε υπό το πρίσμα τούτο όλα τα άλλα είναι εύκολα και αποτελούν τυπικές διαδικασίες!