Κλείνει συμφωνία Εθνικής - Lamda για δύο οικόπεδα κοντά στο «The Mall Athens»

06/10/2019, 12:55
mall

Όπως
πρώτη είχε αποκαλύψει η «axianews», κοντά στις υπογραφές βρίσκονται Εθνική
και όμιλος Lamda για την αγορά από τη δεύτερη δύο οικοπέδων της τράπεζας
συνολικής έκτασης 25 στρεμμάτων, τα οποία βρίσκονται κοντά στο εμπορικό κέντρο
«The Mall Athens».

Σύμφωνα
με πληροφορίες, οι δύο πλευρές έχουν φθάσει σε συμφωνία, η οποία προβλέπει
αθροιστικό τίμημα για τα δύο οικόπεδα, έκτασης 16,5 και 8,5 στρεμμάτων, ύψους
περίπου 11 εκατ. ευρώ. Το συντριπτικό μέρος του τιμήματος αντιστοιχεί στο πρώτο
ακίνητο (16,5 στρέμματα), το οποίο χρησιμοποιείται σήμερα ως υπαίθριος χώρος
στάθμευσης. Το δεύτερο ακίνητο των 8,5 στρεμμάτων θα πωληθεί, έναντι πολύ
μικρού τιμήματος.

Η
συμφωνία θα ενέχει, σύμφωνα με πληροφορίες, την αίρεση ολοκλήρωσης της
συναλλαγής, εφόσον εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα, με το οποίο θα επιλύονται τα
θέματα νομιμοποίησης του εμπορικού κέντρου «The Mall Athens». Υπενθυμίζεται ότι
η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε, το 2014, ότι δεν προκύπτει η
συνδρομή των απαιτούμενων προϋποθέσεων, κατά το άρθρο 24 του Συντάγματος, για
τον καθορισμό του συντελεστή δόμησης, που δόθηκε στο εμπορικό κέντρο The Mall
Athens.

Μετά
την υπογραφή της συμφωνίας με την Εθνική, η Lamda Olympia Village, θυγατρική
της Lamda, στην οποία ανήκει το The Mall Athens, θα υποβάλει στο υπουργείο
Περιβάλλοντος ρυμοτομικό σχέδιο, που θα προβλέπει την δωρεάν απόδοση των δύο
οικοπέδων στοn Δήμο Αμαρουσίου, ώστε να αντισταθμιστεί η
πολεοδομική επιβάρυνση από τον υπερδιπλάσιο, σε σχέση με τον ισχύοντα στην
περιοχή συντελεστή δόμησης του The Mall Athens.

Θα
ακολουθήσει σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που θα υποβληθεί προς έγκριση στο
ΣτΕ.