Ποιοι χάνουν τη ρύθμιση των 120 δόσεων

27/03/2018, 14:27
xrei_aftodioikisi

Εμπόδια αλλά και δυσκολίες παρουσιάζει η διαδικασία ένταξης στη ρύθμιση των 120 δόσεων για τις οφειλές των ελευθέρων επαγγελματιών προς το Δημόσιο. Πρόκειται για μία διαδικασία η οποία αφορά χιλιάδες οφειλέτες οι οποίοι αδυνατούν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους και μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να λάβουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, κάτι που είναι απαραίτητο για τις συναλλαγές με το Δημόσιο.

Οι αιτήσεις για τη ρύθμιση κατατίθενται ηλεκτρονικά κατά τα πρότυπα των επιχειρήσεων που θέλουν να υποβάλλουν αίτηση για ρύθμιση των χρεών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Το συνολικό ποσό της ρύθμισης ανέρχεται σε 50.000 ευρώ και αφορά οφειλές που είχαν δημιουργηθεί μέχρι και το Δεκέμβριο του 2016. Παρά τις προσδοκίες που δημιουργήθηκαν και το μεγάλο ενδιαφέρον που παρουσιάζει η διαδικασία της ρύθμισης, μέχρι στιγμής η όλη διαδικασία παρουσιάζει ορισμένα προβλήματα. «Η πολυπλοκότητα της διαδικασίας και η πληθώρα δικαιολογητικών στέκονται μέχρι στιγμής ανασταλτικοί παράγοντες» τονίζει στο politik.gr ο δικηγόρος, διαμεσολαβητής και συντονιστής του Ν. 4469/2017 για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών, Δημήτρης Μπούκας.


Συγκεκριμένα οι προϋποθέσεις που ορίζουν οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί αφήνουν εκτός ρύθμισης έναν μεγάλο αριθμό οφειλετών. Ειδικότερα τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Ν. 4469/2017 ορίζουν ότι για να ενταχθεί κάποιος οφειλέτης θα πρέπει να έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μια τουλάχιστον χρήση πριν την υποβολή της αίτησης. Ωστόσο όπως επισημαίνει ο κ. Μπούκας στο politik.gr με τον τρόπο αυτό «τίθενται εκτός των διατάξεων του νόμου όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες εμφανίζουν τρεις συνεχόμενες χρήσεις με ζημία, προσπαθώντας, ωστόσο, να κρατήσουν ζωντανή την επιχείρησή τους».


Επιπλέον μεγάλο ζήτημα δημιουργείται με όσους έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους, καθώς επίσης και όσοι έχουν αποχωρήσει από τη χώρα, εργάζονται στο εξωτερικό και δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος. Οι άνθρωποι αυτοί χάνουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στη ρύθμιση με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους. Πρόκειται για χιλιάδες πρώην ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς όσοι διέκοψαν τη δραστηριότητά τους ανέρχονται σύμφωνα με στοιχεία του 2017 σε 110.000.


Αναφορικά με τον καθορισμό του αριθμού και του ποσού των δόσεων, υπάρχει ένας διαχωρισμός ανάλογα με το ύψος της οφειλής. Έτσι, για οφειλές έως 3.000 ευρώ θα δίνεται η δυνατότητα αποπληρωμής σε έως 36 δόσεις, με κατώτερο ποσό δόσης τα 50 ευρώ και δεν θα υπάρχει δυνατότητα διαγραφής οφειλών. Για οφειλές από 3.001 ευρώ και έως 50.000 ευρώ υπάρχει η δυνατότητα έως 120 δόσεων, με κατώτερο ποσό τα 50 ευρώ. Επίσης, θα διαγράφεται το 85% του ποσού από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής ενώ για τα ποσά από 20.001 έως 50.000 ευρώ υπάρχει η δυνατότητα «κουρέματος» της βασικής οφειλής υπό προϋποθέσεις.


«Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι η επιλογή των δόσεων θα προκύπτει αυτοματοποιημένα με το συνυπολογισμό του εισοδήματος του οφειλέτη, της ακίνητης περιουσίας του αλλά και των καταθέσεών του» τονίζει ο ειδικός σε θέματα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών κ. Μπούκας και συμπληρώνει: «Σχετικά με τα διάφορα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη όπως καταθέσεις, μετρητά, μετοχές, θα υπολογίζεται η αγοραία αξία όπως αυτή προκύπτει από πρόσφατη έκθεση οικονομολόγου ή λογιστή ή φοροτεχνικού ή ακόμα και ορκωτού ελεγκτή μόνο για τις περιπτώσεις οφειλετών που τηρούν διπλογραφικά βιβλία με ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 1,5 εκατομμύρια ευρώ».


Σχετικά με την ακίνητη περιουσία, θα λαμβάνονται υπόψη είτε εκθέσεις εκτιμητών ακινήτων, είτε ο ΕΝΦΙΑ. Δηλαδή οι εκτιμήσεις θα γίνονται με βάσει την αντικειμενική αξία και όχι την εμπορική.


Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ελεύθεροι επαγγελματίες που θα επιλέξουν να ενταχθούν στη ρύθμιση είναι ότι οι δόσεις θα είναι έντοκες με επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά 5%, το οποίο είναι σταθερό με κρίσιμο χρόνο την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Επιπλέον όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες επιθυμούν να ενταχθούν στη ρύθμιση θα πρέπει να προσέξουν αναφορικά με την τήρηση της καταβολής των δόσεων, καθώς σε περίπτωση μη καταβολής δόσεων κινδυνεύουν να χάσουν τη ρύθμιση.


«Υπάρχει κίνδυνος να χαθεί η ρύθμιση σε περίπτωση μη καταβολής ή μερικής καταβολής δόσεων έως τη συμπλήρωση του ποσού που αντιστοιχεί σε 3 δόσεις, αν δεν υποβάλλονται οι προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ εντός 3 μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους και φυσικά αν δεν εξοφλούνται ή ρυθμίζονται οι τρέχουσες οφειλές», τονίζει στο politik.gr ο κ. Μπούκας. Ο ίδιος επισημαίνει επίσης και ορισμένα πλεονεκτήματα τα οποία έχει ο ελεύθερος επαγγελματίας από την ένταξή του στην διαδικασία ρύθμισης των οφειλών του. Ένα από αυτά είναι η αναστολή της λήψης αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών και ακινήτων του οφειλέτη.


«Το σημαντικότερο όμως είναι ότι ο οφειλέτης μπορεί να λάβει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που σε πολλούς είναι απαραίτητες για τις συναλλαγές τους τόσο με το Δημόσιο (π.χ. πληρωμές) όσο και με τους ιδιώτες (π.χ. πώληση ακινήτου)» αναφέρει ο κ. Μπούκας.