Νέο εργασιακό τοπίο

09/07/2018, 11:42
1

Νέο τοπίο διαμορφώνεται στις εργασιακές σχέσεις, στον χρόνο που ξεκινά να μετρά το δικαίωμα για σύνταξη, αλλά και στις άδειες για την καλοκαιρινή περίοδο εκατομμυρίων εργαζομένων. Οι αλλαγές επηρεάζουν τη ζωή εκατοντάδων φορολογούμενων, αλλά και χιλιάδων εργοδοτών.

 

Πότε αρχίζει το δικαίωμα σύνταξης

Το δικαίωμα σύνταξης θα μετρά από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα που υποβλήθηκε η αίτηση. Αυτό αφορά σε όλα τα ταμεία. Για παράδειγμα, αν η θεμελίωση συμπληρώνεται στις 15 του μήνα και η αίτηση συνταξιοδότησης γίνει την ίδια ημέρα, το δικαίωμα ξεκινά να «μετρά» από την 1η του επόμενου μήνα. Οι υποψήφιοι συνταξιούχοι θα πρέπει να καταθέτουν τα δικαιολογητικά για τη συνταξιοδότησή τους μέσα σε 6 μήνες από την ημέρα υποβολής της αίτησης. Διαφορετικά, η αίτηση θα απορρίπτεται και ο ασφαλισμένος δεν θα λαμβάνει αναδρομικά. Μάλιστα, ελεύθεροι επαγγελματίες και μισθωτοί θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να λαμβάνουν σύνταξη χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να διακόψουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, θα κόβεται το 60% της σύνταξης για όσο διάστημα εργάζονται.

 

Δικαίωμα θανάτου-χηρείας

Επίσης, το δικαίωμα σύνταξης λόγω θανάτου-χηρείας θα αρχίζει:

*από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία θανάτου

*θα έχει αναδρομική ισχύ εφόσον η αίτηση υποβληθεί εντός έτους από τον θάνατο

Θα διαγράφονται αμφισβητούμενες οφειλές σε ΕΦΚΑ για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

 

Ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι

Αλλαγές υπάρχουν και στις εργασιακές σχέσεις εργαζομένων με… έμμεσους εργοδότες, οι λεγόμενοι ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι. Οι επιχειρήσεις που αναθέτουν την εκτέλεση εργασιών τους σε άλλη επιχείρηση που της παρέχει τους εργαζομένους θα υποχρεούνται και αυτές στην εξασφάλιση της καταβολής μισθών και εισφορών των εργαζομένων.Τα πρόστιμα για αδήλωτη εργασία

Το πρόστιμο που επιβάλλεται στον εργοδότη για αδήλωτο εργαζόμενο θα είναι 10.500 ευρώ, αλλά θα εξαρτάται από τυχόν πρόσληψη του εργαζομένου. Αν ο εργοδότης προσλάβει τον εργαζόμενο με τρίμηνη σύμβαση θα καταβάλλει πρόστιμο ύψους 7.000 ευρώ, με εξάμηνη σύμβαση θα καταβάλλει πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ, με δωδεκάμηνη σύμβαση θα καταβάλλει πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, ο εργοδότης που βρίσκεται να απασχολεί αδήλωτο προσωπικό θα οφείλει να καταβάλλει πέραν του προστίμου και ασφαλιστικές εισφορές τριών μηνών απασχόλησης βάσει κατώτατου μισθού. Αν ο εργοδότης στον οποίο έχει επιβληθεί πρόστιμο βρεθεί ξανά με αδήλωτο εργαζόμενο θα διπλασιάζεται το πρόστιμο χωρίς δυνατότητα έκπτωσης. Ο εργοδότης στον οποίο έγινε η έκπτωση θα απαγορεύεται για το διάστημα της έκπτωσης να απολύσει προσωπικό ή να τρέψει πλήρη απασχόληση σε μερική απασχόληση.Τι ισχύει με την καλοκαιρινή άδεια

Χιλιάδες εργαζόμενοι κάθε χρόνο αντιμετώπιζαν ένα σημαντικό πρόβλημα. Οι καλοκαιρινές άδειες δεν εξαντλούνταν, καθώς οι ανάγκες της εργασίας είχαν μαζευτεί «βουνό». Έτσι, στο τέλος κάθε χρόνου έμεναν με… υπόλοιπο. Σιωπηρά, υπήρχε συμφωνία ανάμεσα στον εργοδότη και στον εργαζόμενο να πάρει τις μέρες άδειας που δικαιούται… τον επόμενο χρόνο. Παράλληλα, όμως, «έτρεχαν» και οι νέες μέρες άδειας. Έτσι, το Εργατικό Τμήμα του Αρείου Πάγου έκρινε ότι δεν επιτρέπεται, ούτε με συμφωνία μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη, η μεταφορά των ημερών της θερινής άδειας, και αν υπάρξει τέτοια συμφωνία αυτή είναι άκυρη (ανίσχυρη), ενώ ο εργοδότης ο οποίος δεν χορήγησε πλήρη την άδεια στον μισθωτό κατά τη διάρκεια του έτους είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τις αντίστοιχες προς τις ημέρες αυτές αποδοχές αδείας προσαυξημένες κατά 100%.

 

Η περίπτωση στον Άρειο Πάγο

Ειδικότερα, τον Άρειο Πάγο απασχόλησε περίπτωση τραπεζοϋπαλλήλου ο οποίος κατά την τριετία 2005-2008 έλαβε τμήμα της θερινής του αδείας και όχι το σύνολο των προβλεπομένων ημερών (π.χ. το 2005 μόνο 14 ημέρες) και για τον λόγο αυτόν προσέφυγε στα δικαστήρια. Οι αρεοπαγίτες επικύρωσαν εφετειακή απόφαση η οποία είχε επιδικάσει στον τραπεζοϋπάλληλο τις διαφορές των ημερών που εργάστηκε κατά την τριετία 2005-2008 προσαυξημένες κατά 100%. Ο Άρειος Πάγος διευκρινίζει ότι «Η προσαύξηση 100% αφορά μόνον στις αποδοχές και όχι στο επίδομα αδείας, αφού ο νόμος αναφέρεται ρητά στις αποδοχές αδείας και όχι στο επίδομα». Τέλος, η δικαστική απόφαση αναφέρει ότι για τη θεμελίωση της αξίωσης του μισθωτού προς λήψη της προσαύξησης κατά 100% απαιτείται υπαιτιότητα του εργοδότη, έστω και σε βαθμό ελαφράς αμέλειας, η οποία υπάρχει όταν ο μισθωτός ζήτησε την άδεια και ο εργοδότης δεν του την χορήγησε.