ΕΦΚΑ: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη σύνταξη

19/07/2018, 14:15
ΕΦΚΑ

Την ώρα που το υπουργείο Οικονομικών με εγκύκλιο του δίνει οδηγίες για το κόψιμο των συντάξεων το 2019, ο ΕΦΚΑ εξέδωσε έναν οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για όσους έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης. Στον οδηγό αυτό οι δικαιούχοι που βρίσκονται ή ετοιμάζονται να διαβούν τον… δύσβατο δρόμο για την κατάθεση των δικαιολογητικών τους, μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με το πώς και που υποβάλλεται η αίτηση, ποια δικαιολογητικά απαιτούνται και για το δικαίωμα παροχής προσωρινής σύνταξης μέχρι την τελική απονομή της. Εκείνο, φυσικά, που δεν απαντάται στον οδηγό είναι ο χρόνος που θα απαιτηθεί από τις υπηρεσίες για την έκδοση της οριστικής σύνταξης, δεδομένου ότι εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχοι περιμένουν στις… ουρές γιοα χρονικό διάστημα έως και δύο έτη.

Πιο συγκεκριμένα, οι οδηγίες που δίνει ο ΕΦΚΑ σε όσους ετοιμάζονται να καταθέσουν αίτηση για σύνταξη είναι οι ακόλουθες:

Πώς υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης; Η αίτηση συνταξιοδότησης υποβάλλεται σε ενιαία ηλεκτρονική φόρμα από όλους τους ασφαλισμένους μέσω της ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ, με τους κωδικούς του taxisnet, ανεξάρτητα από το πόσοι ήταν οι φορείς ασφάλισής τους. Στη συνέχεια, ο αιτών μπορεί να ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την πορεία της αίτησης. Παράλληλα, εξακολουθεί η διάθεση έντυπων αιτήσεων για όσους επιθυμούν να υποβάλουν την αίτηση σε έντυπη μορφή.

Πού υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης; Στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία συντάξεων του τελευταίου φορέα στον οποίο είχατε ασφαλιστεί (για τους μισθωτούς αρμόδιο είναι το υποκατάστημα του τόπου κατοικίας, ενώ για τους αυτοαπασχολουμένους και τους ελεύθερους επαγγελματίες το υποκατάστημα της έδρας της δραστηριότητας).

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλω μαζί με την αίτηση; Αναφέρονται αναλυτικά στην αίτηση συνταξιοδότησης, ανάλογα και με τα πεδία της αίτησης που έχουν συμπληρωθεί.

Πώς μπορώ να είμαι βέβαιος ότι έχω συμπληρώσει σωστά την ηλεκτρονική αίτηση; Η ηλεκτρονική αίτηση έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι προσιτή σε όλους τους ασφαλισμένους. Εάν παρουσιαστεί κάποιο τεχνικό πρόβλημα θα πρέπει να αποταθείτε στην υπηρεσία υποστήριξης (1555). Εάν επιλέξετε να συμπληρώσετε την έντυπη αίτηση συνταξιοδότησης, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον υπάλληλο της υπηρεσίας που θα παραλάβει την αίτησή σας.

Ημουν ασφαλισμένος σε δύο φορείς που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ. Ποιον αριθμό μητρώου πρέπει να συμπληρώσω στην αίτηση συνταξιοδότησης; Τον αριθμό μητρώου του τελευταίου φορέα.

Για ποιον λόγο θα πρέπει να προτιμήσω να συμπληρώσω την αίτηση συνταξιοδότησης ηλεκτρονικά; Για να ενημερώνεστε όποτε επιθυμείτε σχετικά με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διεκπεραίωσή της, χωρίς να επισκέπτεστε την υπηρεσία. Επιπλέον, δικαιούστε να λάβετε προσωρινή σύνταξη άμεσα, με ποσό που θα προσεγγίζει το ποσό της οριστικής σύνταξης (εγκύκλιος 4/2018).

Πότε πρέπει να κατατεθούν τα δικαιολογητικά; Θα πρέπει να κατατεθούν το συντομότερο δυνατόν.

Πόσος χρόνος απαιτείται για την έκδοση απόφασης συνταξιοδότησης; Εξαρτάται από τη σειρά προτεραιότητας, την πληρότητα των στοιχείων του συνταξιοδοτικού φακέλου και από τις απαραίτητες προσυνταξιοδοτικές διαδικασίες.

Μπορώ να υποβάλω αίτημα να εκδοθεί η απόφαση συνταξιοδότησης άμεσα; Στις περιπτώσεις που έχει υποβληθεί αίτηση συνταξιοδότησης ο υποψήφιος συνταξιούχος μπορεί για να ζητήσει να εξεταστεί η υπόθεσή του κατά προτεραιότητα εάν έχει παρέλθει 3μηνο από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης και μόνο για σοβαρό λόγο. Συγκεκριμένα, μπορεί να επικαλεστεί σημαντικό πρόβλημα υγείας που πιστοποιείται από γνωμάτευση σε ισχύ, ή ιδιαίτερα σοβαρούς οικονομικούς λόγους σε συνδυασμό με την οικογενειακή του κατάσταση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν εργάζεται, δεν έχει προϋποθέσεις να λάβει προσωρινή ή άλλη οριστική σύνταξη, και έχει καταθέσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η αξιολόγηση του αιτήματος γίνεται από τον αρμόδιο περιφερειακό διευθυντή.

Δικαιούμαι προσωρινή σύνταξη; Ναι, εκτός αν έχετε δηλώσει στην αίτηση συνταξιοδότησης ότι δεν επιθυμείτε να σας χορηγηθεί ή εάν δεν έχετε τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Σε πόσο χρονικό διάστημα θα μου χορηγηθεί η προσωρινή σύνταξη; Εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης όλων των δικαιολογητικών.