Επιχειρηματισμός και ηλεκτρισμός

31/05/2022, 10:53
Επιχειρηματισμός και ηλεκτρισμός

Ο δείκτης του κλάδου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση 26,8% τον Μάρτιο, 4,3% σε σύγκριση Ιανουαρίου - Μαρτίου 2022 με 2021

του Βασίλη Κορκίδη
προέδρου ΕΒΕΠ

Το επιχειρείν αντιστάθηκε και αντιστέκεται. Αντιστάθηκε στην υπερ-δεκαετή οικονομική κρίση, αντιστάθηκε απέναντι στα ισχυρά κύματα της πανδημίας και αντιστέκεται στους ισχυρούς κλυδωνισμούς της ενεργειακής κρίσης που έχει προκαλέσει στην ευρωπαϊκή οικονομία ο ρωσο-ουκρανικός πόλεμος.

Το τέλος του οποίου, αν και δεν διαφαίνεται, ευχόμαστε όλοι να έρθει σύντομα. Τα στοιχεία, η αδιαμφισβήτητη ισχύς των αριθμών επιβεβαιώνει του λόγου το αληθές.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που διαθέτει η Στατιστική Αρχή, άλμα 7,9% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Μάρτιο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2021, έναντι αύξησης 5,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2021 με το 2020.

Αντίστοιχα στον πρώτο τρίμηνο ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Μαρτίου 2021, παρουσίασε αύξηση 4,2%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Μαρτίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 5,1%.

Ο δείκτης του κλάδου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση 26,8% τον Μάρτιο, 4,3% σε σύγκριση Ιανουαρίου Μαρτίου 2022 με 2021, 34,4% σε σύγκριση Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2022, ενώ ο δείκτης του κλάδου κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση κατά τον Μάρτιο 2022 σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2022.

Αλλά αυτά βεβαίως είναι τα στατιστικά στοιχεία. Η πρόκληση ωστόσο για το τρέχον έτος είναι αλλού. Και ακούει στο όνομα ηλεκτροπαραγωγή. Και συγκεκριμένα κόστος ηλεκτροπαραγωγής όπως αυτή καλείται να την «πληρώσει» η μεταποίηση και το εμπόριο.

Κόστος που πλέον όχι μόνο είναι δυσβάστακτο, αλλά απειλεί ευθέως την ανταγωνιστικότητα και ακόμη χειρότερα την επιβίωση των επιχειρήσεων. Στο τόσο αβέβαιο, οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον που βιώνουμε, η ενέργεια έρχεται να παίξει έναν κυρίαρχο ρόλο στις εξελίξεις.

Πόλεμοι πλέον γίνονται με στόχο την κυριαρχία ενεργειακών φυσικών αποθεμάτων, μιας και όλο και πιο έντονη είναι όχι μόνο η εξάρτηση μας από την ενέργεια μα και παράλληλα και η ανάγκη οξικό λογικότερου τρόπου παραγωγής της. Τόσο τα νοικοκυριά, όσο και οι εταιρίες, πρέπει να μείνουν βιώσιμες, λειτουργικά κι ανταγωνιστικά.

Το κράτος έχει όφελος να κρατά τις εταιρίες ανταγωνιστικές , μιας κι από αυτές η εφορία αντλεί τους πόρους του, ενώ μια οικονομική παροχή ρεύματος αυξάνει τις δυνατότητες και την ποιότητα ζωής των σπιτιών μας με τη πρωτοβουλία «Solar Rooftops».

Η Ευρώπη δεν έχει μπορέσει με κάποιον τρόπο να εξασφαλίσει ανταγωνιστικό και οικολογικό τρόπο παραγωγής και διάθεσης ρεύματος στις 27 χώρες - μέλη της. Οι αγκυλώσεις γνωστές και οι «φιλοσοφικές συζητήσεις» περί των οικολογικών και άλλων επιπτώσεων ατέρμονες.

Η ελληνική πολιτεία, λοιπόν, έχει φτάσει σε ένα σημείο που πλέον και χωρίς αναστολές οφείλει να απελευθερώσει και να ενθαρρύνει, όχι το ελεύθερο εμπόριο ρεύματος, μα την ελεύθερη παραγωγή του, καθώς και την χρηματοδότηση της αποθήκευσης του προς ίδια χρήση.

Εκ των πραγμάτων καθίσταται προφανής η αναγκαιότητα άμεσης αναθεώρησης της Εθνικής στρατηγικής με στόχο την ενεργειακή αυτονομία με παροχή κινήτρων, φορολογικών και άλλων, αλλά και αξιοποίησης όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων στα οποία το επιχειρείν έχει πρόσβαση.

Η συμπίεση του κόστους παραγωγής και η αύξηση της παραγωγικότητας ήταν και είναι ο στόχος που πρέπει να επιτευχθεί μέσω των κονδυλίων του REPowerEU με 86 δισ. ευρώ για ΑΠΕ, 27 δισ. ευρώ για υποδομές υδρογόνου και 56 δισ. ευρώ για αντλίες θερμότητος.

Ο «επιχειρηματισμός» συνήθως περιλαμβάνει και εξαρτάται από τον σχεδιασμό, προϋπολογισμό, προβληματισμό, πειραματισμός και τον ψυχισμό «…ο δε κατόπιν επιχειρηματισμός είναι τω όντι άξιος της δαιμονίου του Πλάτωνος διανοίας…» για να μπορέσουν οι επιχειρηματίες να συνδυάσουν με επιτυχία τα στοιχεία της παραγωγής με τους πιο κερδοφόρους τρόπους προκειμένου να παράγουν αγαθά.

Σήμερα όμως ο επιχειρηματισμός εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον ηλεκτρισμό και το υψηλό ενεργειακό κόστος που τους επιβαρύνει κατά επιπλέον 57,5%. Η παροχή χρηματοδότησης επενδύσεων σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση είναι απαραίτητη ώστε να έχει πρόσβαση κάθε επιχειρηματικός κλάδος στην ευρωπαϊκή υποστήριξη.

Λειτουργώντας όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με πολύ χαμηλά περιθώρια κέρδους, χρειάζονται βοήθεια για κάθε επένδυση στις τεχνολογίες που μπορούν να επιφέρουν ενεργειακές αλλαγές. Οι υποχρεώσεις επένδυσης χωρίς αντίστοιχη υποστήριξη θα οδηγήσουν σε κόστη που κανένας κλάδος δεν μπορεί να απορροφήσει και, επομένως, δημιουργώντας νέες πληθωριστικές πιέσεις.

Στο πλαίσιο της Ηλιακής Στρατηγικής το ΥΠΕΝ έχει ήδη εξαγγείλει σειρά πρωτοβουλιών για την ταχύτερη διείσδυση της ηλιακής τεχνολογίας που ταιριάζει με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, όπως η υποχρεωτική εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες επαγγελματικών κτιρίων.