Κοινή υπόθεση η στήριξη της εξωστρέφειας

24/07/2018, 12:03
export

Γράφει ο Κωνσταντίνος Μίχαλος, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

Η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ της πολιτείας και των επιχειρηματικών φορέων για την υποστήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων αποτελεί σημαντικό ζητούμενο για την αύξηση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας. Υπηρετώντας αυτό τον στόχο στην πράξη η επιμελητηριακή κοινότητα επενδύει στην οικοδόμηση γόνιμων συνεργασιών με αρμόδια υπουργεία και φορείς εξωστρέφειας.

Σε συνέχεια της πρωτοβουλίας της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, το ΕΒΕΑ υπέγραψε πρόσφατα Μνημόνιο Συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του υπουργείου Εξωτερικών με αντικείμενο τον από κοινού σχεδιασμό και υλοποίηση πρωτοβουλιών στήριξης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της επιχειρηματικής δικτύωσης και προβολής στις αγορές του εξωτερικού.

Η συνεργασία αφορά, μεταξύ άλλων, στη συνδιοργάνωση δράσεων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και της πρόσβασής τους στις διεθνείς αγορές, αλλά και εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εκδηλώσεων με αξιοποίηση του δικτύου των Γραφείων Ο.Ε.Υ. και του δικτύου επαφών του ΕΒΕΑ, αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών δημόσιου χαρακτήρα για την εξαγωγική δραστηριότητα σε αγορές - στόχους. Για την αποτελεσματική διάχυση και διαχείριση των πληροφοριών σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος προβλέπεται η ανάπτυξη διαλειτουργικότητας μεταξύ του πληροφοριακού συστήματος του ΕΒΕΑ και της διαδικτυακής πύλης του υπουργείου Εξωτερικών. Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας θα διερευνηθεί επίσης από κοινού η δυνατότητα αξιοποίησης πόρων από ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, καθώς και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση δράσεων στήριξης του εξωστρεφούς προσανατολισμού των ελληνικών επιχειρήσεων. Τέλος, προβλέπεται η συνεργασία με τη Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας του ΕΒΕΑ με σκοπό την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και της οικονομίας γενικότερα.

Η ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και η αύξηση της συμμετοχής των συνολικών εξαγωγών στο ΑΕΠ τουλάχιστον κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες στα επόμενα χρόνια αποτελούν κρίσιμα ζητούμενα για την οικοδόμηση ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης στη μετά την κρίση εποχή. Στη φιλόδοξη και ταυτόχρονα απαιτητική αυτή προσπάθεια οφείλουμε σήμερα να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, με σχέδιο και με συνέπεια. Τα επιμελητήρια της χώρας θα συνεχίσουν να δείχνουν έμπρακτα τον δρόμο προς αυτή την κατεύθυνση.