Βασίλης Κορκίδης: Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και η Ένωση Μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ευρώπης

27/04/2019, 11:59
8f1

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), είναι ένα
κεντροδεξιό ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα που υποστηρίζει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
Ιδρύθηκε το 1976 και διέπεται από τις ιδεολογικές αρχές της
χριστιανοδημοκρατίας και του φιλελεύθερου συντηρητισμού. Το ΕΛΚ είναι το μεγαλύτερο
πολιτικό κόμμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το 1999 και στο Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο από το 2002, αφού κατέχει την πλειοψηφία των εθνικών αντιπροσώπων των
κρατών - μελών σε όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Αποτελείται από εθνικά πολιτικά κόμματα,
τα οποία στο σύνολό τους είναι 73 και προέρχονται από 39 ευρωπαϊκές χώρες. Επί
του παρόντος συμπεριλαμβάνει 15 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων από χώρες -
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 6 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων από άλλες ευρωπαϊκές
χώρες. Στην πολιτική οικογένεια του ΕΛΚ ανήκουν 13 επίτροποι της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τα 270
μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο ΕΛΚ
συμμετέχουν μερικά από τα μεγαλύτερα πολιτικά κόμματα της Ευρώπης, όπως η Ένωση
Χριστιανοδημοκρατών στη Γερμανία (CDU), το Γαλλικό Λαϊκό Κίνημα (UMP, το Λαϊκό
Κόμμα της Ισπανίας (PP), η Νέα Δημοκρατία (ΝD) της Ελλάδος, καθώς και πολιτικά
κόμματα σχεδόν από κάθε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΕΛΚ ιδρύθηκε
στις 8 Ιουλίου 1976 στο Λουξεμβούργο με πρωτοβουλία του τότε Βέλγου πρωθυπουργού,
Jean Seitlinger, του Leo Tindemans, ο οποίος και εκλέχτηκε ως ο πρώτος πρόεδρος
του ΕΛΚ και του μετέπειτα πρωθυπουργού του Βελγίου, Wilfried Martens, ο οποίος
επίσης εκλέχτηκε πρόεδρος του ΕΛΚ. Πριν από την ίδρυση του ΕΛΚ προϋπήρχαν
διάφοροι κεντροδεξιοί πολιτικοί σχηματισμοί που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν
ως οι προκάτοχοι του ΕΛΚ. Μια σημαντική εξέλιξη στην ιστορία του ΕΛΚ
πραγματοποιήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 όταν ο Φιλανδός πολιτικός,
Sauli Niinisto, διαπραγματεύθηκε τη συγχώνευση της Ευρωπαϊκής Δημοκρατικής
Ένωσης (EDU), της οποίας διατελούσε Πρόεδρος, με το ΕΛΚ. Τον Οκτώβριο του 2002
η Ευρωπαϊκή Δημοκρατική Ένωση έπαψε να λειτουργεί ως πολιτική οργάνωσης, αφού
προηγουμένως είχε επίσημα απορροφηθεί από το ΕΛΚ, σε μια ειδική εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε στο Estoril, στην Πορτογαλία. Προς αναγνώριση των προσπαθειών
του, ο Sauli Niinisto, ανακηρύχθηκε σε επίτιμο πρόεδρο του ΕΛΚ. Κατά τη
διάρκεια των 37 χρόνων ζωής του ΕΛΚ, το κόμμα υπηρέτησαν πέντε πρόεδροι: Leo
Tindermans (1976-1985), Piet Bukman (1985-1987), Jackues Santer (1987-1990),
Wilfried Martens (1990-2013) και Joseph Daul από το 2013. Μετά την επικύρωση
της Συνθήκης της Λισσαβώνας, το ΕΛΚ είναι υπεύθυνο για τη διοργάνωση εκλογικών
εκστρατειών για τις ευρωεκλογές. Σύμφωνα με το κείμενο της Συνθήκης, το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του το αποτέλεσμα των εκλογών για
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν προτείνει τον υποψήφιο για την προεδρία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επομένως τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα έχουν τη
διακριτική ευχέρεια να προτείνουν εκ των προτέρων τον υποψήφιο που προτιμούν
για πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ν.Δ. στηρίζει τον Manfred Weber ως
υποψήφιο του ΕΛΚ για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ΕΝΩΣΗ
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (SME EUROPE) είναι η επίσημη οργάνωση των
επιχειρήσεων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Κύριος στόχος της οργάνωσης είναι
η διαμόρφωση της πολιτικής της Ε.Ε., ούτως ώστε αυτή να είναι πιο φιλική προς
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η σημασία του έργου της Ένωσης Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων της Ευρώπης είναι πολύ μεγάλη, αφού οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
θεωρούνται η βασική κινητήρια δύναμη για την αειφόρο απασχόληση, την ανάπτυξη
και την ευημερία. Κορυφαία προτεραιότητα της οργάνωσης είναι να μεταρρυθμίσει
το νομικό πλαίσιο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη, καθώς
και να προωθήσει - υποστηρίξει τα συμφέροντα των μικρών και μεσαίου μεγέθους
επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν την κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής
οικονομίας. Η Ένωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Ευρώπης ιδρύθηκε τον Μάιο του
2012 και βρίσκεται στο κέντρο της πολιτικής εκστρατείας του ΕΛΚ για τις εκλογές
του Ε.Κ. το 2019, στοχεύοντας καθαρά σε στρατηγικές για τη διαχείριση και την
υπέρβαση της οικονομικής κρίσης στην Ε.Ε.

Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος ΕΒΕΠ & ΠΕΣΑ