Βασίλης Κορκίδης: «Οι εργαζόμενοι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση του επιχειρηματία»

06/10/2019, 12:40
1

Ο χρόνος που αφιερώνει ένας επιχειρηματίας σε
διάφορες εργασίες και τα χρήματα που επενδύει είναι σημαντικά στοιχεία για κάθε
επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους. Το θέμα είναι να μπορεί να επενδύσει χρόνο
και χρήμα στα κατάλληλα άτομα που θα του αποδώσουν περισσότερα στην επιχείρησή
του. Επενδύοντας, λοιπόν, στους εργαζόμενους, ουσιαστικά βοηθάς την επιχείρηση
να στελεχωθεί σωστά, να αναπτυχθεί με βιώσιμο τρόπο και φυσικά με ταχύτερο
ρυθμό. Η δυσκολότερη κατηγορία διαχείρισης του προσωπικού μιας μικρομεσαίας
επιχείρησης, σύμφωνα με τους μικρομεσαίους εργοδότες, είναι αυτής που διαθέτει
μεταξύ 7 και 35 εργαζόμενους. Υπάρχουν βεβαίως συγκεκριμένοι τρόποι που μπορεί
να δημιουργηθεί μια δυναμική και παραγωγική ομάδα, προσαρμοσμένη στις ανάγκες
της κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας. Μερικές από τις βασικές πρωτοβουλίες
και απαραίτητες ενέργειες του εργοδότη για τους εργαζόμενους του είναι να:

✓Μπορεί
να συζητήσει μαζί τους και να ακούσει τι σκέφτονται για την επιχείρηση.

✓Μπορεί
να επιλέξει σε ποια θέση μπορούν να αποδώσουν καλύτερα.

✓Μπορεί
να καταλάβει, πέρα του μισθού, τα κίνητρα για να είναι παραγωγικοί.

✓Μπορεί
να διακρίνει την αντίληψη και το ενδιαφέρον τους για πρωτοβουλίες.

✓Μπορεί
να εντοπίσει τις ελλείψεις τους σε γνώσεις και εμπειρία.

✓Μπορεί
να προσφέρει εκπαίδευση και πιστοποίηση στο αντικείμενό τους.

✓Μπορεί
να τους επιβραβεύσει με bonus και ανέλιξη στην επιχείρηση.

Όταν ένας εργαζόμενος έχει εξαιρετική απόδοση
και άριστη συμπεριφορά στην εργασία του, πρέπει να επιβραβεύεται. Το «bonus»
μπορεί να μην είναι μόνο χρηματικό ποσό, αλλά μπορεί να του ανατίθεται κάτι που
επιθυμεί να κάνει και δεν έκανε πριν, ως ενθάρρυνση και ένδειξη εμπιστοσύνης ή
να του δίνεται έξτρα ρεπό. Κάθε άτομο, εκτός από το «ελληνικό φιλότιμο», πάντα
θέλει ένα κίνητρο για να είναι παραγωγικό. Ο εργοδότης πρέπει να συζητά με τους
εργαζομένους του, να μαθαίνει τι χρειάζονται, να βλέπει πώς θα γίνουν πιο
αποδοτικοί και να τους προσφέρει τις κατάλληλες εργασιακές συνθήκες με
αξιοπρεπή αμοιβή. Έτσι μόνο δημιουργεί μία αφοσιωμένη ομάδα δίπλα του και
οργανώνει καλά την επιχείρησή του. Άλλωστε, τα άτομα που απασχολεί κάποιος στην
επιχείρησή του είναι αυτά που τον βοηθούν να λειτουργεί σωστά και να κάνει
πραγματικότητα το όραμά του. Ποτέ δεν χάνει κανείς, επενδύοντας μεθοδικά και
δίκαια στον ανθρώπινο παράγοντα.