Κωνσταντίνος Μίχαλος: Θετικό πρώτο βήμα

17/11/2019, 15:22
1

Στα τέλη
της περασμένης εβδομάδας τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το νέο φορολογικό
νομοσχέδιο, το οποίο ενσωματώνει μια σειρά από ελαφρύνσεις για τις
επιχειρήσεις, αλλά και κίνητρα για την πραγματοποίηση επενδύσεων. Στις
ρυθμίσεις του, επίσης, περιλαμβάνονται πρόσθετα μέτρα για την ενθάρρυνση των
συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα, γεγονός που αναμένεται να συμβάλει στην
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και στην αύξηση των εσόδων για το κράτος.

Μεταξύ των
ευνοϊκών μέτρων, τα οποία θα δώσουν μια απαραίτητη ανάσα στην αγορά, είναι η
μείωση του φορολογικού συντελεστή από το 28% στο 24%, καθώς και τη μείωση του
φόρου των μερισμάτων από το 10% στο 5%. Θετικών αξιολογούνται, επίσης, οι
ρυθμίσεις που προβλέπουν ευνοϊκή φορολογική αντιμετώπιση για παροχές υπέρ των
εργαζομένων, καθώς και για δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ελάφρυνση της
φορολογίας προβλέπεται και για τα φυσικά πρόσωπα, αν και θα έπρεπε η μείωση
ιδιαίτερα για τα μεσαία εισοδήματα να μην περιορίζεται στη μια μόλις
εκατοστιαία μονάδα.

Βεβαίως,
εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι το νέο
νομοσχέδιο αποτελεί σημαντικό βήμα για τη δημιουργία ενός φιλικότερου για την
ανάπτυξη φορολογικού περιβάλλοντος. Είναι γεγονός, όμως, ότι αν θέλουμε να
οδηγηθούμε σε μια ολοκληρωμένη φορολογική μεταρρύθμιση, για την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και της οικονομίας, υπάρχει
περιθώριο και ανάγκη για περισσότερες ακόμη κινήσεις.

Οι
προτάσεις της Επιμελητηριακής Κοινότητας, οι οποίες θα κατατεθούν και στο
πλαίσιο της διαβούλευσης, περιλαμβάνουν ρυθμίσεις όπως είναι η θέσπιση
χαμηλότερου φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις στο 20%, όπως άλλωστε
έχει δεσμευθεί ήδη η κυβέρνηση, η γενική μείωση του ΦΠΑ, η μείωση του ΕΝΦΙΑ και
για τα ακίνητα επαγγελματικής χρήσης, που φέτος δεν συμπεριελήφθησαν στην
ευνοϊκή ρύθμιση, καθώς και την κατάργηση της προκαταβολής φόρου από τις
επιχειρήσεις. Ευχής έργον θα είναι οι προτάσεις αυτές να συνεκτιμηθούν στο
άμεσο μέλλον και να πάρουν σύντομα το δρόμο της υλοποίησης.  

Η
προσπάθεια να απαλλαγούν η ελληνική οικονομία, οι επιχειρήσεις και οι πολίτες,
από το βαρίδι της υπερφορολόγησης, δεν θα είναι εύκολη. Είναι, όμως, απαραίτητο
να πετύχει, προκειμένου η χώρα να πραγματοποιήσει το άλμα ανάπτυξης που
χρειάζεται. Το θετικό, που επιβεβαιώνεται και από το νέο νομοσχέδιο, είναι ότι
κινούμαστε ήδη προς τη σωστή κατεύθυνση. Τα Επιμελητήρια θα συνεχίσουν να
στηρίζουν αυτή την πορεία, με υπεύθυνες θέσεις και προτάσεις, με πίστη στο
γόνιμο διάλογο.