Βασίλης Κορκίδης: «Νέα ειδική στρατηγική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη μελλοντική πολιτική της Ε.Ε.»

01/12/2019, 11:21
1

Η νέα πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, ανακοίνωσε μια ειδική στρατηγική
για τις ΜμΕ, ως προτεραιότητα της προεδρίας της για την περίοδο 2019-2024. Η
Ελλάδα μέσω του Δικτύου των εκπροσώπων των ΜμΕ και της πλατφόρμας SBA της DG
Grow, παρείχε τη συμβολή της στη νέα στρατηγική και ζήτησε μια οραματική
ευρωπαϊκή πολιτική για τις ΜμΕ, η οποία θα αντικατοπτρίζει τις μείζονες
προκλήσεις που προκύπτουν από την ψηφιοποίηση, τις αλλαγές στη συμπεριφορά των
καταναλωτών και τον αντίκτυπό τους, στους πολύ μικρούς και μικρομεσαίους της
αγοράς. Το δίκτυο των αντιπροσώπων για τις ΜμΕ, αντίστοιχα προσδιόρισε, ως
τομείς προτεραιότητας τη βελτίωση της νομοθεσίας, την επιχειρηματικότητα, την
καινοτομία, τις δεξιότητες, την ψηφιοποίηση, την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και
τη διαδικτυακή πρόσβαση σε νέες αγορές. Αναφέρεται μάλιστα ότι η στρατηγική για
τις ΜμΕ θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τις ιδέες στο «μανιφέστο von der
Leyen» σχετικά με την πράσινη διαπραγμάτευση, την ενιαία αγορά, τον δίκαιο
ανταγωνισμό, τη μείωση της γραφειοκρατίας και τις πτυχές της βιομηχανικής και
περιφερειακής πολιτικής που αφορούν τις ΜμΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
υπό τη νέα προεδρία και σύνθεση, έπρεπε να έχει ξεκινήσει το έργο της από την
1η Νοεμβρίου, αλλά με καθυστέρηση ενός μηνός αναμένεται να αναλάβει επισήμως
καθήκοντα την 1η Δεκεμβρίου 2019. Αυτό σημαίνει ότι το σχέδιο εργασίας, που
σχεδιάστηκε αρχικά με εντολή για το τέλος του έτους, συμπεριλαμβανομένων πολλών
από τις ιδέες που η πρόεδρος Von Der Leyen ανέλαβε να εκδώσει κατά τις πρώτες
100 ημέρες της θητείας της, τώρα φαίνεται πιθανό να συμβεί τον Φεβρουάριο ή τον
Μάρτιο. Ο Γάλλος νέος Επίτροπος Thierry Breton, αναλαμβάνοντας το χαρτοφυλάκιό
του για την εσωτερική αγορά, παρουσίασε τη νέα στρατηγική για τις ΜμΕ με μια
προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή, με τη συμμετοχή όλων των σχετικών
παραγόντων. Επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη λύσεων στις προκλήσεις των ΜμΕ και στη
δράση για τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, βοηθώντας τους να αξιοποιήσουν
τις ευκαιρίες στη νέα ψηφιακή και βιώσιμη οικονομία και μειώνοντας τις
ρυθμιστικές επιβαρύνσεις. Προτίθεται μάλιστα να υποστηρίξει μία νέα ειδική
ομάδα εργασίας αποκλειστικά για τις ΜμΕ.

Στη πρόσφατη ετήσια συνέλευση
για τις ΜμΕ στο Ελσίνκι, υπό την προεδρία των Φινλανδών, ουσιαστικά ξεκίνησε ο
διάλογος με τις οργανώσεις των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σχετικά με
τη νέα στρατηγική της Ε.Ε. Η εντολή του Δικτύου των σημερινών εθνικών
απεσταλμένων των ΜμΕ θα πρέπει να ανανεωθεί το 2020 και στο πλαίσιο αυτό, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσει τη συμβολή των εθνικών και ευρωπαϊκών
επιχειρηματικών οργανώσεων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του δικτύου των
αντιπροσώπων των ΜμΕ.

Η Ελλάδα, ωστόσο,
έχει συνδεθεί στενά τόσο με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο, όσο και με τις ευρωπαϊκές
οργανώσεις επιχειρηματικών παρατηρητών, που αντιπροσωπεύουν 5,4 εκατ. ΜμΕ σε
όλη την Ευρώπη. Στις αρχές Δεκεμβρίου, αμέσως μετά την έναρξη των εργασιών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα πρέπει να προγραμματιστεί επίσημη συνάντηση με τη
διεύθυνση της πολιτικής για τις ΜμΕ, για να συζητηθούν οι μελλοντικές σχέσεις
με το δίκτυο, καθώς και η διαδικασία διακυβέρνησης της μελλοντικής πολιτικής
της Ε.Ε. για τις ΜμΕ. Η αμέριστη συμπαράσταση του Έλληνα Επιτρόπου και αντιπροέδρου
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά είναι δεδομένη και θα μας βοηθήσει
να κατανοήσουμε γρήγορα την αναδιάρθρωση των αρμοδιοτήτων των διαφόρων
Επιτρόπων, καθώς και τις αλλαγές στην κατανομή των χαρτοφυλακίων και των
υπηρεσιών υποστήριξης των ΜμΕ στην Ευρώπη.