Κωνσταντίνος Μίχαλος: Social media και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

01/12/2019, 11:23
1

Η
εμφάνιση των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης αποτέλεσε ορόσημο στην επανάσταση
του Διαδικτύου. Διαμόρφωσε μια νέα, παγκόσμια «αγορά» στην οποία δισεκατομμύρια
άνθρωποι καθημερινά επικοινωνούν, αλληλοεπιδρούν, μοιράζονται εμπειρίες και
απόψεις, λαμβάνουν καταναλωτικές αποφάσεις. Δημιούργησε, παράλληλα, για τις
επιχειρήσεις ένα νέο κόσμο δυνατοτήτων, επιτρέποντάς τους να αποκτήσουν
πρόσβαση σε ένα ευρύτερο κοινό, να προβάλλουν στοχευμένα τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες τους, να επικοινωνήσουν αμφίδρομα με τους πελάτες τους και να
ενισχύσουν την αφοσίωση και την εμπιστοσύνη τους, να αυξήσουν την
αναγνωρισιμότητα και τις πωλήσεις τους.

Οι
αλλαγές που έφεραν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν ιδιαίτερα σημαντικές για
τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες απέκτησαν τη δυνατότητα να
διευρύνουν το πεδίο της εμπορικής τους δράσης, αξιοποιώντας νέους τρόπους
δικτύωσης με τους πελάτες τους, αλλά και μια σειρά από προσιτά και
αποτελεσματικά εργαλεία μάρκετινγκ.

Ωστόσο,
η απλή παρουσία στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι αρκετή για να
αποφέρει τα δυνητικά οφέλη. Ο σωστός τρόπος χρήσης τους, όπως προσδιορίζεται
από τις βέλτιστες πρακτικές, προϋποθέτει την εφαρμογή στοχευμένης στρατηγικής,
την επένδυση χρόνου και πόρων στην ανάπτυξη κατάλληλου περιεχομένου, στη
δημιουργία και διαχείριση της κοινότητας, καθώς και στην αξιοποίηση των κατάλληλων
εργαλείων προώθησης, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του μέσου και τους στόχους
της επιχείρησης.

Στο
σημείο αυτό υπάρχει ακόμη σχετική υστέρηση, όσον αφορά τις Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις. Όπως έχουν δείξει έρευνες, περίπου τέσσερις στις δέκα Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις βρίσκονται στον χώρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, γιατί πρέπει
να ακολουθήσουν την τάση της αγοράς, χωρίς όμως να διαθέτουν οργανωμένη
στρατηγική. Είναι αλήθεια, ότι για μια μικρή επιχείρηση η στρατηγική υιοθέτηση
καινοτόμων και εξελιγμένων εργαλείων προώθησης δεν είναι εύκολη υπόθεση, κυρίως
λόγω της έλλειψης πόρων και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Στην περίπτωση
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το μεγαλύτερο εμπόδιο δεν φαίνεται να είναι το
κόστος, αλλά η έλλειψη γνώσης και δεξιοτήτων. Ουσιαστικά, ενώ η δημιουργία
λογαριασμού σε μια πλατφόρμα είναι εύκολη και χωρίς κόστος, η ανάπτυξη της
παρουσίας με τρόπο που να μεγιστοποιεί τα επιχειρηματικά οφέλη, χρειάζεται
ενημέρωση και τεχνογνωσία, που οι μικρές επιχειρήσεις συνήθως δεν διαθέτουν.

Για
να αυξηθεί, επομένως, όχι μόνο το εύρος, αλλά και η ποιότητα και η
αποτελεσματικότητα της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τις
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, θα πρέπει να υπάρξουν περισσότερες πρωτοβουλίες που
αποσκοπούν στην ενίσχυση των απαραίτητων δεξιοτήτων. Σε αυτές θα μπορούσαν να
περιλαμβάνονται δράσεις, όπως η διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και onlineσεμιναρίων,
αλλά και η ένταξη σχετικών αντικειμένων στο πλαίσιο προγραμμάτων κατάρτισης και
επανακατάρτισης, για εργαζόμενους και επιχειρηματίες. Σημαντικός είναι και ο
ρόλος που μπορούν να αναλάβουν και οι ίδιες οι εταιρίες του χώρου, μέσα από την
πραγματοποίηση εκπαιδευτικών roadshows, με σκοπό την
ενημέρωση, την παρουσίαση καλών πρακτικών κ.ά. Όπως δείχνει η μέχρι τώρα
εμπειρία από τη διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων, το ενδιαφέρον από την πλευρά των
επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα υψηλό.  

Τα
Επιμελητήρια της χώρας μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην υλοποίηση αυτών των
πρωτοβουλιών, υλοποιώντας σχετικές δράσεις επιμόρφωσης για τα μέλη τους και
αναπτύσσοντας συνεργασίες με φορείς της αγοράς, κοινωνικούς εταίρους,
εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.ά. Η συνένωση δυνάμεων για την ενίσχυση των δεξιοτήτων
των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την ανάπτυξή τους
–και κατ’ επέκταση για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας– στη σύγχρονη,
ψηφιακή εποχή.