Κωνσταντίνος Μίχαλος: Νέα χρονιά, νέες προκλήσεις

12/01/2020, 13:03
1

Στο κατώφλι της νέας δεκαετίας, εδραιώνεται
στην αγορά και στην κοινωνία η αισιοδοξία ότι η Ελλάδα αλλάζει σελίδα. Το 2020
είναι η χρονιά που πρέπει να προχωρήσουμε ταχύτατα στην ολοκλήρωση των
μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει και να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις
για τη ριζική αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. 

Οι προοπτικές είναι
καλές, ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν και σημαντικά εμπόδια, ιδιαίτερα μέσα
σε ένα διεθνές περιβάλλον που γίνεται όλο και πιο αβέβαιο. O ρυθμός ανάπτυξης της
παγκόσμιας οικονομίας συνεχίζει να εξασθενεί, το διεθνές σύστημα εμπορίου
δοκιμάζεται, ενώ στην ευρύτερη γειτονιά μας, στην ανατολική Μεσόγειο, τα
προβλήματα είναι πολλά και περίπλοκα.

Απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις, το εθνικό
συμφέρον επιτάσσει σοβαρότητα και ομοψυχία. Οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου θα
πρέπει να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, αφήνοντας στην άκρη τις
μικροκομματικές αντιπαλότητες. Βεβαίως, ενότητα δεν χρειάζεται μόνο στα εθνικά
θέματα, αλλά και στα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα. Η συστηματική ενίσχυση της ανάπτυξης αποτελεί μονόδρομο,
προκειμένου να αντισταθμιστούν οι επιπτώσεις που προκαλεί η επιβράδυνση της
παγκόσμιας οικονομίας και να δημιουργηθούν επαρκή αναχώματα, απέναντι στις
αυξανόμενες πιέσεις. Η επίτευξη του μεγάλου στόχου που είναι η οριστική
ανάκαμψη της οικονομίας και η αποκατάσταση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών
απαιτεί σύνεση, συναίνεση και συνεργασία.

Ζήτημα πρώτης προτεραιότητας για την αγορά
εξακολουθεί να αποτελεί η εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος και η
αποκατάσταση των ομαλών συνθηκών χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Η αντιμετώπιση του προβλήματος των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση ώστε οι τράπεζες να
μπορέσουν να εστιάσουν ξανά στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

Είναι γεγονός ότι το νέο φορολογικό
νομοσχέδιο αποτέλεσε ένα ουσιαστικό πρώτο βήμα για την αναζωογόνηση της αγοράς,
ενώ ευνοϊκό αντίκτυπο στην επιχειρηματικότητα θα έχει και ο αναπτυξιακός νόμος,
που βελτιώνει αισθητά το επενδυτικό περιβάλλον. Αναμένουμε το αμέσως προσεχές
διάστημα και τις αλλαγές στο ασφαλιστικό, που και αυτές θα συμβάλλουν σημαντικά
στη μείωση του μη μισθολογικού κόστους.

Παράλληλα, αναμένουμε και περισσότερες ακόμη
δράσεις, με στόχο την ενθάρρυνση νέων επενδύσεων: πλήρη αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ και
εργαλείων όπως είναι οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, επιτάχυνση των
αποκρατικοποιήσεων και του προγράμματος αξιοποίησης της δημόσιας ακίνητης
περιουσίας. Περιμένουμε, επίσης, την ολοκλήρωση των διαρθρωτικών παρεμβάσεων για τη βελτίωση
του ρυθμιστικού περιβάλλοντος, για την ψηφιοποίηση του κράτους και της
οικονομίας, για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, για τη
στενότερη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την έρευνα και την καινοτομία. Τέλος, περιμένουμε
περισσότερες ακόμη δράσεις για την ενδυνάμωση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων:
αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών πόρων, ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία,
κίνητρα και παρεμβάσεις που ευνοούν την επιχειρηματική μεγέθυνση, την
εξωστρέφεια, την πρόσβαση στην καινοτομία.

Τα Επιμελητήρια, ως θεσμικός εκφραστής των παραγωγικών
δυνάμεων της χώρας, θα συνεχίσουν να συμμετέχουν υπεύθυνα και εποικοδομητικά
στον δημόσιο διάλογο και να στηρίζουν κάθε μεταρρύθμιση που βοηθά την πατρίδα
μας να δημιουργήσει ξανά προϋποθέσεις ανάπτυξης και ευημερίας.