Κωνσταντίνος Μίχαλος: Πώς θα προσελκύσουμε ταλέντα

02/02/2020, 23:44
1

Πρόσφατα
δημοσιεύθηκε η ετήσια έκθεση του INSEAD για την
ανταγωνιστικότητα των χωρών στην προσέλκυση ταλέντων, που εκπονείται σε
συνεργασία με την Adecco Group και την Google. Στη σχετική κατάταξη η Ελλάδα
εμφανίζεται να καταλαμβάνει την 26η θέση από τις 38 χώρες που
εξετάστηκαν στη γεωγραφική περιφέρεια της Ευρώπης και την 42η μεταξύ
των χωρών υψηλού εισοδήματος. Ως προς τους επιμέρους τομείς, οι οποίοι
αξιολογούνται, η Ελλάδα παρουσιάζει σχετικά καλές επιδόσεις στον πυλώνα της
διατήρησης ταλέντων, υστερεί όμως σημαντικά όσον αφορά την ενεργοποίηση και την
προσέλκυση ταλέντων.

Ποιοι
είναι, όμως, οι παράγοντες που κρίνουν την ανταγωνιστικότητα μιας χώρας;
Σημαντικό ρόλο παίζει σαφώς το κατά κεφαλήν εισόδημα, το οποίο σχετίζεται με το
εισόδημα και το βιοτικό επίπεδο. Δεν είναι τυχαίο ότι την πρώτη θέση στην
κατάταξη για το 2020 διατηρεί η Ελβετία και ακολουθούν οι ΗΠΑ και η Σιγκαπούρη,
ενώ στην πρώτη δεκάδα κυριαρχούν χώρες της Βόρειας Ευρώπης, η Σουηδία, η Δανία,
η Ολλανδία και η Φινλανδία. Από αυτή την άποψη η θέση της Ελλάδας μπορεί να
θεωρείται αναμενόμενη.

Ωστόσο,
πέρα από τα χρηματικά κίνητρα, υπάρχουν μια σειρά ακόμη από παράγοντες που
παίζουν ρόλο στην προσέλκυση και στη διατήρηση ταλέντων. Αυτοί είναι η
εξωστρέφεια μιας χώρας και των επιχειρήσεών της, η γενικότερη ποιότητα ζωής που
εξασφαλίζει, η ποιότητα των ευκαιριών εργασίας, οι προοπτικές για επαγγελματική
ανάπτυξη και εξέλιξη κ.ά.  

Για
την Ελλάδα, σε μια περίοδο όπου επιχειρείται η ανάκαμψη και ο μετασχηματισμός
της οικονομίας της μετά την κρίση, η προσέλκυση και η διατήρηση ταλαντούχου ανθρώπινου
δυναμικού αποτελεί πρωτεύον ζητούμενο. Η σταθεροποίηση και η βελτίωση των
προοπτικών της ελληνικής οικονομίας σαφώς λειτουργεί θετικά προς αυτή την
κατεύθυνση, σε συνδυασμό με άλλα πλεονεκτήματα, όπως για παράδειγμα το
ελκυστικό κλίμα. Χρειάζεται, όμως, προσπάθεια για τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητάς της σε περισσότερους τομείς. Από την πλευρά της πολιτείας
απαιτείται συνέχιση των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών που σχετίζονται με την
αγορά εργασίας και την εκπαίδευση. Αναβάθμιση της εκπαίδευσης και του
συστήματος διά βίου μάθησης με έμφαση στην επανεκπαίδευση και την ενθάρρυνση
της κινητικότητας, ανάπτυξη δικτύων μεταξύ της έρευνας και των επιχειρήσεων,
ενίσχυση του συστήματος καινοτομίας, προσαρμογή της εργατικής νομοθεσίας στα
ευρωπαϊκά δεδομένα, ενεργές πολιτικές απασχόλησης και μείωση του μη
μισθολογικού κόστους της εργασίας, είναι τομείς στους οποίους θα πρέπει να
δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο επόμενο διάστημα. Οι επιχειρήσεις από την πλευρά
τους μπορούν να οικοδομήσουν ελκυστικότερα employerbrand,
επενδύοντας σε σύγχρονα πακέτα αμοιβών και παροχών, υιοθετώντας περισσότερο
ευέλικτες δομές, σχεδιάζοντας στρατηγικές ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού
τους και εφαρμόζοντας πολιτικές ανάπτυξης ταλέντου, που επιτρέπουν στα ικανά
στελέχη να αξιοποιήσουν τα προσόντα και τις δυνατότητές τους.

Σε
έναν κόσμο όπου η προσέλκυση ταλέντων αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα
ανάπτυξης η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της σε
αυτό το επίπεδο, προβάλλοντας τα πλεονεκτήματα και διορθώνοντας τις αδυναμίες
της.