Κωνσταντίνος Μίχαλος: Επιχειρηματική λειτουργία σε συνθήκες κρίσης

22/03/2020, 23:02
1

Η πανδημία COVID-19 πλήττει την παγκόσμια, αλλά και την εθνική οικονομία, με άμεσες και
δραματικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις και για τους εργαζομένους τους. Η
συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, που μόλις επιχειρούσαν να
ανακάμψουν από τη μακρόχρονη οικονομική κρίση, καλείται τώρα να διαχειριστεί
ένα πρωτοφανές φαινόμενο που ανατρέπει τα δεδομένα στην αγορά, στην εργασία,
στην καθημερινότητα όλων.

Ήδη, στο πλαίσιο των απαραίτητων μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης
του ιού, πολλές επιχειρήσεις έχουν αναγκαστεί να αναστείλουν τη δραστηριότητά τους.
Για αυτές απαιτείται η εφαρμογή εξειδικευμένων μέτρων, όπως είναι η κάλυψη της
μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού από το κράτος, η
παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στις επιχειρήσεις, ανάλογα με το διάστημα
αναστολής της λειτουργίας τους. Χρειάζεται, επίσης, παρέμβαση προς τις τράπεζες
για διακοπή πλειστηριασμών και τις εταιρίες ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, για
ρυθμίσεις όσον αφορά την πληρωμή λογαριασμών των επιχειρήσεων που πλήττονται.

Υπάρχουν, ωστόσο, και οι επιχειρήσεις οι οποίες πρέπει να συνεχίσουν να
λειτουργούν, κάτω από πρωτοφανείς συνθήκες κρίσης, λαμβάνοντας τα κατάλληλα
μέτρα για να περιορίσουν τη διάδοση του ιού και ταυτόχρονα να διασφαλίσουν την
ομαλή εκτέλεση των λειτουργιών τους, την επιβίωσή τους και τη διατήρηση των
θέσεων εργασίας.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά δύσκολη πρόκληση και προφανώς δεν υπάρχει ένας
ενιαίος τρόπος διαχείρισης της κρίσης για όλες τις επιχειρήσεις, αφού οι
ανάγκες και οι επιλογές διαφοροποιούνται, ανάλογα με το αντικείμενο, τους
τομείς λειτουργίας, τα διαθέσιμα μέσα.

Κύριο μέλημα, ωστόσο, σε όλες τις περιπτώσεις οφείλει να είναι η προστασία
της ζωής, της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, των συνεργατών, των
πελατών και των καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό εξυπακούεται η συμμόρφωση με τις
κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΟΔΥ για την προστασία των εργαζομένων που ανήκουν
σε ευπαθείς ομάδες, για την τακτική απολύμανση των επιφανειών, για τον επαρκή
αερισμό των χώρων εργασίας, για την ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με τα
μέτρα ατομικής προστασίας και την παροχή των απαραίτητων υλικών.

Χρήσιμο εργαλείο, που θα πρέπει να αξιοποιηθεί από τις επιχειρήσεις, είναι
η απομακρυσμένη εργασία. Πρόκειται για μια πρακτική που κερδίζει έδαφος τα
τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο των στρατηγικών βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς
συμβάλλει στη διασφάλιση ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής
ζωής, στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσα από τον περιορισμό των
μετακινήσεων, αλλά και στον έλεγχο του λειτουργικού κόστους μιας επιχείρησης.

Σήμερα, οι επιχειρήσεις οφείλουν να εφαρμόσουν αυτή την πρακτική για όσο το
δυνατό μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων, ανάλογα με το αντικείμενο της δουλειάς
τους, ώστε να διασφαλίσουν τη συνέχιση των δραστηριοτήτων τους, μειώνοντας
παράλληλα την ανάγκη μετακίνησης και παρουσίας στον εργασιακό χώρο. Θα πρέπει,
επίσης, να αξιοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα τεχνολογικά εργαλεία για την
εξυπηρέτηση των πελατών τους, όπως είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι εφαρμογές,
η τηλεφωνική εξυπηρέτηση κτλ.

Η προσπάθεια αυτή χρειάζεται να στηριχθεί ενεργά και από τους παρόχους
υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνίας, οι οποίοι οφείλουν να ανταποκριθούν
στην αυξανόμενη ανάγκη για εργασία από το σπίτι και εργαλεία ηλεκτρονικού
επιχειρείν, με διεύρυνση των δυνατοτήτων και της χωρητικότητας των δικτύων
τους, αλλά και με δράσεις όπως η παροχή δωρεάν δεδομένων και χρόνων ομιλίας,
αδειών χρήσης συστημάτων τηλεδιάσκεψης, λογισμικού ασφαλείας, κ.ά. για το
διάστημα που διαρκεί η κρίση.

Μια ακόμη δυνατότητα που μπορεί να εφαρμοστεί ανάλογα με το αντικείμενο
είναι η εργασία εκ περιτροπής, ενώ για τις επιχειρήσεις που εξυπηρετούν κοινό,
είναι αναγκαία η εφαρμογή μέτρων για την αποφυγή του συνωστισμού, όπως είναι η
ελεγχόμενη προσέλευση πελατών και ο καθορισμός μέγιστου αριθμού ταυτόχρονα
εξυπηρετούμενων, με βάση το εμβαδό του καταστήματος, η τοποθέτηση αντισηπτικών
διαλυμάτων και η χρήση μέσων ατομικής προστασίας.

Ακόμη δεν μπορεί να προβλέψει κανείς τη διάρκεια της πανδημίας. Είναι όμως
μείζον ζητούμενο να διασφαλιστεί ότι η υγειονομική κρίση που βιώνουμε σήμερα θα
μπορέσει να αποκλιμακωθεί με τις μικρότερες δυνατές απώλειες σε ανθρώπινες
ζωές, αλλά και με το μικρότερο δυνατό αντίκτυπο στην οικονομία και στην
απασχόληση.

Με εγρήγορση και κατάλληλα μέτρα από την πλευρά της Πολιτείας, με
νηφαλιότητα και ψυχραιμία από την πλευρά των επιχειρήσεων, με αίσθημα ευθύνης
και αλληλεγγύης από όλους, το δύσκολο αυτό στοίχημα μπορεί να κερδηθεί.