Κωνσταντίνος Μίχαλος: Να δώσουμε τη μάχη κατά της ανεργίας

16/05/2020, 16:49
1

Οι αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας στην αγορά εργασίας είναι ήδη εμφανείς, με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το υπουργείο Εργασίας για τις ροές απασχόλησης, τόσο για τον Μάρτιο όσο και για τον Απρίλιο του 2020. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον περασμένο μήνα το ισοζύγιο παρουσίασε θετικό πρόσημο μόνο κατά 7.205 θέσεις εργασίας, αποτέλεσμα που αποδίδεται κυρίως στην ακύρωση των αναμενόμενων προσλήψεων της περιόδου σε κλάδους όπως η εστίαση και ο τουρισμός.Τα μέτρα που εφαρμόστηκαν, όπως η δυνατότητα εργασίας εξ αποστάσεως, η αναστολή συμβάσεων εργασίας με παράλληλη στήριξη των εργαζομένων και η αναστολή πληρωμής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, φαίνεται να συμβάλλουν μέχρι τώρα στη συγκράτηση των απολύσεων. Ωστόσο, τα δύσκολα βρίσκονται μπροστά μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει στις πρόσφατες εαρινές εκτιμήσεις της, ότι η ανεργία στην Ελλάδα θα εκτιναχθεί στο 19,9% φέτος, υπολογίζοντας σε ένα κύμα 160.000 ανέργων λόγω των συνεπειών της πανδημίας. Εάν η πρόβλεψη αυτή επαληθευτεί, η χώρα μας θα βρεθεί τους επόμενους μήνες αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας την τελευταία δεκαετία. Απαιτείται, λοιπόν, γρήγορη και αποτελεσματική αντίδραση, με το κατάλληλο μείγμα πολιτικών, ώστε να περιοριστούν οι απώλειες και να στηριχθεί η μισθωτή εργασία. Η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να συνδεθεί με την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής επανεκκίνησης, με επίκεντρο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και την προσέλκυση επενδύσεων που επιταχύνουν τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Η έρευνα και ανάπτυξη φαρμάκων και η παραγωγή γενοσήμων, η πράσινη ενέργεια, οι μεταφορές και η εφοδιαστική αλυσίδα, ο τουρισμός, με την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών όπως ο ιατρικός τουρισμός, η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, αλλά και οι τομείς της καινοτομίας και της τεχνολογίας, της βιομηχανικής παραγωγής και των υποδομών, μπορούν με τις κατάλληλες παρεμβάσεις να δημιουργήσουν εθνικό πλούτο και νέες, βιώσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, θα πρέπει να επιταχυνθεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και των έργων ΣΔΙΤ, προκειμένου να προκηρυχθούν άμεσα νέα έργα.Απαραίτητη είναι η στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται από την κρίση, με μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας, η εφαρμογή πολιτικών επιδότησης της εργασίας με αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών πόρων, καθώς και η παροχή κινήτρων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, όπως είναι η διετής απαλλαγή εργοδοτικών εισφορών και ο υπολογισμός της μισθολογικής δαπάνης ως εξόδου που εκπίπτει της φορολογίας με συντελεστή αυξημένο κατά 30%. Επίσης, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης μεταρρυθμιστικής στρατηγικής, θα πρέπει να προχωρήσουν ταχύτερα δράσεις για τη διευθέτηση των θεμάτων τηλε - εργασίας, για την αναβάθμιση του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και του συστήματος δια βίου εκπαίδευσης με στόχο την ενίσχυση και προσαρμογή των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Είναι αυτονόητη δε η ανάγκη να δημιουργηθεί ένα ισχυρό δίχτυ κοινωνικής προστασίας, το οποίο θα αποτρέπει την περιθωριοποίηση των ανθρώπων που χάνουν τη δουλειά τους, μέσα από προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, επιμόρφωσης και επανένταξης στην παραγωγή. Όλες αυτές οι παρεμβάσεις χρειάζεται να σχεδιαστούν στο πλαίσιο ενός διευρυμένου κοινωνικού διαλόγου, με συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, αλλά και με την αξιοποίηση δεδομένων, εμπειρίας και καλών πρακτικών από την Ευρώπη και αλλού. Εάν δεν θέλουμε να χάσουμε στους επόμενους μήνες μια δεκαετία προσπαθειών, αλλά και μια ολόκληρη γενιά νέων –κυρίως– ανθρώπων, που θα βρεθούν για ακόμη μία φορά στο περιθώριο, πρέπει να αναδείξουμε σε ύψιστο εθνικό στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης. Και να αποφασίσουμε ότι θα κάνουμε ό,τι και για όσο απαιτείται, προκειμένου να τον πετύχουμε.