Βασίλης Κορκίδης: H ψηφιοποίηση πρέπει να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί

25/05/2020, 15:59
1

Στα θετικά σοκ για την ανάταξη της οικονομίας, που δοκιμάζεται από τη κρίση της πανδημίας, θα πρέπει να προσμετρηθεί η προσπάθεια ψηφιοποίησης του δημόσιου τομέα, η οποία θα πρέπει να επιταχυνθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Δημοσίου με διαδικασίες εξπρές ήταν ούτως ή άλλως αναγκαιότητα και προ της εποχής του κορωνοϊού, η έλευση της οποίας απλώς επιτάχυνε τις πολιτικές αξιοποίης΄λης της.

Τα Επιμελητήρια έχουν ταχθεί υπέρ της μείωσης των γραφειοκρατικών και άλλων διαδικασιών που δυσχεραίνουν και καθυστερούν το επιχειρείν στις καθημερινές συναλλαγές μέσω της ψηφιοποίησης. Άλλωστε, η γραφειοκρατία λειτουργούσε και εξακολουθεί να λειτουργεί ανασχετικά στους όποιους επενδυτικούς αναπτυξιακούς σχεδιασμούς αλλά και στην έλευση ξένων επενδύσεων που τόσο έχει ανάγκη η οικονομία της χώρας.

Μετά το gov.gr, την άυλη συνταγογράφηση, το 13033, την τηλε-εργασία στο Δημόσιο και την κατάργηση του fax, η σύνδεση των συστημάτων του Δημοσίου για τη διασφάλιση της δια-λειτουργικότητας θα πρέπει να είναι το επόμενο βήμα.

Διαδικασίες που θα μπορούσαν να περαιωθούν σε λίγα λεπτά μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών σε πολλές των περιπτώσεων, τις οποίες έχει απαριθμήσει το Επιμελητήριό μας, έχουν απαιτήσει σημαντικό αριθμό ανθρωπο-ωρών, το κόστος των οποίων επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει πως όλα αυτά δεν τα χειρίζονται εξειδικευμένοι εργαζόμενοι.

Με το νέο νομοσχέδιο, που είναι προς διαβούλευση, θεσμοθετούνται ολοκληρωμένες ρυθμίσεις για την έκδοση ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων και την ψηφιακή διακίνησή τους. Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν και τα ηλεκτρονικά ιδιωτικά έγγραφα. Επιπλέον, εισάγονται ρυθμίσεις για την ισχύ των ηλεκτρονικών δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων μετά την εκτύπωσή τους.

Είναι γνωστό ότι η κρίση γεννά και ευκαιρίες. Και η κρίση της πανδημίας, από την οποία δοκιμάζεται σκληρά η οικονομία της χώρας, γέννησε μια ευκαιρία. Αυτή της ψηφιοποίησης, η οποία θα πρέπει να γίνει όχι απλά με γρήγορο βηματισμό, αλλά με μεγάλα άλματα.

Η κυβέρνηση προχωρά με συγκεκριμένες δράσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, τις επενδύσεις σε ψηφιακές τεχνολογίες, καθώς και την επανακατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων στις επιχειρήσεις. Το επόμενο διάστημα θα επέλθουν σημαντικές αλλαγές στη ζωή των Ελλήνων με τις επτά σημαντικές καινοτομίες που φέρνει ο Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και πρόκειται να τεθεί σε διαβούλευση στη Βουλή τις επόμενες μέρες.

Οι κρίσεις, είναι αλήθεια, λειτουργούν ως «ιστορικοί επιταχυντές» στην πολιτική και μπορούν να αποκτήσουν κάποιες διαστάσεις ευκαιρίας, εφόσον όμως υπάρχουν δύο απαραίτητες προϋποθέσεις: πολιτική βούληση και σχεδιασμός. Στην προκείμενη περίπτωση η κυβέρνηση και το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχουν και την βούληση και τον στρατηγικό σχεδιασμό. Η ευκαιρία δεν πρέπει να χαθεί και το αρμόδιο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης το γνωρίζει και το χειρίζεται καλά.

Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος ΕΒΕΠ