Βασίλης Κορκίδης:«Η διπλή μετάβαση των μικρομεσαίων σε μία πράσινη και ψηφιακή οικονομία»

14/06/2020, 22:05
1

Είναι σαφές το μήνυμα από τον επιχειρηματικό κόσμο ότι η Ευρώπη θα μπορέσει να ανακάμψει από την κρίση, μόνο εάν διασφαλίσει ότι οι βιώσιμες ΜμΕ θα επιβιώσουν μετά τα μέτρα περιορισμού και θα είναι σε θέση να ξεκινήσουν εκ νέου τις επενδύσεις, ώστε να διατηρήσουν και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.
Οι ΜμΕ χρειάζονται άμεση πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ώστε να έχουν προοπτική στη διπλή μετάβασή τους σε μια πράσινη και ψηφιακή οικονομία. Οι πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας και της Στρατηγικής Ψηφιοποίησης βασίζονται στις ΜμΕ για την ενίσχυση των νέων δράσεων. Επιπλέον κονδύλια θα δοθούν για την ψηφιακή μετάβαση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» με συνολικό προϋπολογισμό 8,2 δισ. ευρώ.
Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ανάκαμψης με το Ταμείο Ανάκαμψης και το προσαρμοσμένο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο ΠΔΠ είναι ένα τολμηρό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι ένα ισχυρό σημάδι αλληλεγγύης σε συνδυασμό με τη βούληση και τα μέσα για την ενίσχυση των κρατών - μελών που πλήττονται περισσότερο από την κρίση και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της.
Οι ΜμΕ πράγματι βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής. Η ανάκαμψη πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της οικονομικής και πολιτικής ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και θα πρέπει να συμβάλει στο να καταστούν οι ευρωπαϊκές ΜμΕ πιο ψηφιακές και πιο πράσινες.
Προκειμένου να γίνει η διπλή μετάβαση κινητήρια δύναμη για την ανάκαμψη, οι μικρομεσαίοι ζητούν να σεβαστούν την ικανότητά τους να προσαρμοστούν και τη μειωμένη επενδυτική τους ικανότητα, λόγω της πανδημίας. Επιπλέον, ζητούν ρεαλιστικούς ενδιάμεσους στόχους και κατάλληλα μέτρα στήριξης. Η ενίσχυση της πολιτικής για τις ΜμΕ μέσω μιας ισχυρής και αποτελεσματικής στρατηγικής της ΕΕ-27 είναι ζωτικής σημασίας.
Είναι σαφές ότι τα μέτρα ρευστότητας από μόνα τους δεν θα είναι επαρκή για να επιβιώσουν πολλές επιχειρήσεις, αφού οι πλειοψηφία τους έχασε περισσότερο από το 80% του κύκλου εργασιών τους τελευταίους μήνες και τα πρόσθετα δάνεια θα αυξήσουν περαιτέρω τα επίπεδα χρέους τους. Ως εκ τούτου, η λύση είναι οι ΜμΕ να έχουν πρόσβαση σε ένα ευρωπαϊκό μέσο υποστήριξης της φερεγγυότητας τους. Το μέσο υποστήριξης φερεγγυότητας για την παροχή επείγουσας υποστήριξης σε ευρωπαϊκές εταιρίες, που διαφορετικά θα ήταν βιώσιμες για την αντιμετώπιση άμεσων προβλημάτων ρευστότητας και φερεγγυότητας, είναι μία λύση στα προσωρινά προβλήματα που προκύπτουν από την πανδημία. Η κατάλληλη στήριξη φαίνεται να είναι τα επιχειρηματικά δάνεια μειωμένης εξασφάλισης, όπως άλλωστε προκύπτει και από το μεγάλο ενδιαφέρον συμμετοχής.
Παράλληλα, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες βλέπουν θετικά την πρόταση για ένα ενισχυμένο ταμείο αγροτικής ανάπτυξης, το οποίο μπορεί να αυξήσει την οικονομική δυναμική σε λιγότερο ευημερούσες περιφέρειες και να διασφαλίσει ότι οι εταιρίες και οι άνθρωποι σε μητροπολιτικές και αγροτικές περιοχές έχουν επίσης προοπτική ανάπτυξης και απασχόλησης. Τα κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης αυξήθηκαν κατά 15 δισ. ευρώ για τη στήριξη των αγροτών και των αγροτικών περιοχών, ιδίως για τη στήριξη φιλόδοξων στόχων στις νέες στρατηγικές για τη βιοποικιλότητα και τη γεωργία. Επιπλέον 4 δισ. ευρώ διατίθενται για την Κοινή Γεωργική Πολιτική και 500 εκατ. ευρώ για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ναυτιλίας και Αλιείας για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στους τομείς των γεωργικών προϊόντων διατροφής και της αλιείας.
Υπογραμμίζεται ότι η ανάκαμψη απαιτεί την πλήρη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Αυτό σημαίνει ίσους όρους ανταγωνισμού για όλες τις εταιρίες και αποφυγή στρεβλώσεων. Οι επιχειρηματίες επιμένουν ότι για αυτήν την ενιαία αγορά οι κανόνες απαιτούν μια αποτελεσματική εφαρμογή και αυστηρή επιβολή. Το φορολογικό ή κοινωνικό ντάμπινγκ πρέπει να αποφεύγεται χωρίς να παρεμποδίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών και υπηρεσιών, ενώ οι δημόσιες συμβάσεις πρέπει να γίνουν πιο προσιτές για όλες τις ΜμΕ. Η αξιοποίηση της Ενιαίας Αγοράς για την προώθηση της ανάκαμψης απαιτεί υποστήριξη της συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας και των τελωνείων.
Ο μεγάλος κίνδυνος βρίσκεται ανάμεσα στην στενή σχέση επιχειρήσεων και απασχόλησης, αφού δεν είναι μόνο τα λουκέτα που δημιουργούν ανεργία, αλλά και αντίστοιχα η ανεργία που οδηγεί σε λουκέτα, από τη μείωση της κατανάλωσης. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο το γεγονός πως σχεδόν το 1/3 των κοινοτικών κονδυλίων έχει σχεδιαστεί για τη στήριξη της απασχόλησης. Το πρόγραμμα «REACT-ΕU» για την στήριξη των εργαζομένων στις ΜμΕ έχει προϋπολογισμό 55 δισ. ευρώ σε διάφορους τομείς, κυρίως στον τουρισμό και στον πολιτισμό. Πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 30 δισ. ευρώ δόθηκε στο «Just Transition Fund» που υποστηρίζει την επανεκπαίδευση των εργαζομένων και βοηθά τις Μμε να δημιουργήσουν νέες οικονομικές ευκαιρίες και να επενδύσουν στην καθαρή ενέργεια και την κυκλική οικονομία. Η στήριξη των εργαζομένων που χάνουν τις δουλειές τους ως αποτέλεσμα μείζονος αναδιάρθρωσης, παρέχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, ενώ το πρόγραμμα «SURE» επεκτείνεται σε όλες τις εταιρίες για την στήριξη της απασχόλησης με προϋπολογισμό ύψους 100 δισ. ευρώ.
Η νέα στρατηγική επενδυτικής διευκόλυνσης θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα εκείνων των μικρομεσαίων που συνδέονται με την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, καθώς και βασικές αλυσίδες αξίας. Οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν πρέπει να χάσουν την ευκαιρία, ούτε να μείνουν πίσω από αυτή τη διπλή μετάβαση στην πράσινη και ψηφιακή ευρωπαϊκή οικονομία.