Η μεγάλη τράπεζα, η χρηματιστηριακή και ο ρόλος της ασφαλιστικής!

22/05/2018, 13:53
Η μεγάλη τράπεζα, η χρηματιστηριακή και ο ρόλος της ασφαλιστικής!

...μια αύξηση κεφαλαίου μεγάλης και ηγετικής τράπεζας του ευρύτερου δημόσιου τομέα την εποχή εκείνη, οκτώ χρόνια πίσω, προκαλεί σοβαρές δικαστικές εξελίξεις. Καθώς η δικαιοσύνη μετά την παραπομπή της υπόθεσης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η οποία είχε υποβάλει διοικητικά πρόστιμα αποφάσισε την παραπομπή τεσσάρων τραπεζικών και χρηματιστηριακών στελεχών με βαριές κακουργηματικές κατηγορίες! Για την ιστορία, η σοβαρή αυτή υπόθεση εκτυλίσσεται κατά την αύξηση κεφαλαίου της μεγάλης μας φίλης οχτώ χρόνια πριν. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο η χρηματιστηριακή της τράπεζας αγόραζε μετοχές για λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρείας του τραπεζικού ομίλου προκειμένου να στηριχθεί η μετοχή και να διατηρηθεί σε επίπεδα δελεαστικά προκειμένου να συμμετάσχει στην αύξηση το ευρύ επενδυτικό κοινό. Υπό το πρίσμα αυτό οι καιροί είναι δύσκολοι για τα λαμπρά αγόρια και κορίτσια του πρώην τραπεζικού συστήματος και της δυτικής Ελλάδας!