Ο άρχων του παραδικαστικού

29/05/2018, 13:17
1

Ποιο προβεβλημένο πρόσωπο της εγχώριας πολιτικοοικονομικής και δικαστικής σκηνής θεωρεί η εξουσία της Πειραιώς ως τον άρχοντα του πιο βαθέος παραδικαστικού στη χώρα, που συντονίζει και δίνει κατευθυντήριες γραμμές στην ανεξάρτητη εξουσία;