Ευτυχώς το μοντέλο MOU για την Creta Farms το μαζέψανε!

04/08/2019, 22:22
10 F1 CRETA FARMS

… την ύστατη ώρα εκεί ψηλά στην νέα κεντρική εξουσία το μοντέλο MOU για την Creta Farms το μαζέψανε. Γιατί αν το αφήνανε θα είχαμε πλούσιους ιδιοκτήτες, φαλιρημένη εταιρία, haircut στα δάνεια, νέο δανεισμό για κεφάλαια κίνησης της εταιρίας, άφραγκους και προβληματικούς νέους επενδυτές, για να σώσουν τα μαλωμένα αδέρφια!!!