Γελάνε με την Creta Farms

23/09/2019, 10:46
creta

Από τους εφτά
υποψήφιους για την Creta Farms κρατάω μικρό καλάθι.
Ο ένας, ο πρώην του ΣΕΒ, είναι μόνιμα στο ποίημα δημόσιες σχέσεις και φίλοι
τραπεζίτες! Ο άλλος, ο Βενεζουελάνος, θεωρείται από την Αρχή Ξεπλύματος ως
ύποπτος. Καθώς τον ξεψαχνίζει διαχρονικά για την προέλευση των κεφαλαίων του.
Όσο για τον πρώην χρηματιστή είναι να μην αρχίσω γιατί θα γελάνε και οι πέτρες.