Το «τοκογλυφικό «fund» και το ίδρυμα!

01/12/2019, 11:42
Pixelated FUND

Γράψαμε την περασμένη εβδομάδα για την ύπαρξη ενός fund νεοϊδρυθέν, το οποίο δεν διακατέχεται από την λογική να επέμβει και να αγοράζει ποσοστά εταιριών αλλά προβαίνει σε δανεισμό των επιχειρήσεων με επιτόκιο περίπου 12% και ταυτόχρονα αναλαμβάνει το μάνατζμεντ απολαμβάνοντας μια επιπλέον αμοιβή! Επί της ουσίας το συγκεκριμένο fund διέπεται από μια «τοκογλυφική» λογική! Εκείνο ωστόσο που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ότι το συγκεκριμένο fund, όπως λένε οι πληροφορίες, χρηματοδοτείται κατά 50% από πολύ μεγάλο ίδρυμα!!! Ένα ίδρυμα το οποίο προσφάτως επένδυσε σημαντικά κεφάλαια και σε ένα άλλο πρότζεκτ εμπορικό, όπου η ευθύνη των τραπεζών είναι πολύ μεγάλη για την απώλεια ενός περιουσιακού στοιχείου! Θα τα αναπτύξουμε αυτά εκτενώς… Στην συγκεκριμένη περίπτωση τώρα είναι πραγματικά άξιο απορίας πώς ένα ίδρυμα το οποίο έχει σκοπό τις κοινωφελείς δραστηριότητες να συμμετέχει σε ένα fund το οποίο δανείζει επιχειρήσεις με τοκογλυφικά επιτόκια!!! Μήπως το ζήτημα αυτό πρέπει να διερευνηθεί;