Μπορούν να πουλάνε τα ασημικά τους, και οι ιδιόκτητες τις μετοχές τους

08/12/2019, 12:41
metoxes

Παρατηρείται τον τελευταίο καιρό μια τάση των μεγάλων επιχειρήσεων να εκδίδουν ομολογιακά δάνεια και με τον τρόπο αυτό να καλύπτουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες τους ή ακόμα και να αποπληρώνουν τον υφιστάμενο τραπεζικό δανεισμό. Και αναμφίβολά πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη διότι οι επιχειρήσεις με χαμηλά επιτόκια αποκτούν την ρευστότητα που χρειάζονται για επενδύσεις ή άλλους σκοπούς. Πέραν αυτών όμως η μόδα των ομολογιακών δανείων μπορεί να διαβαστεί και από άλλη οπτική γωνία: υπό την έννοια δηλαδή ότι τα ομολογιακά δάνεια βοηθούν τις επιχειρήσεις και τους βασικούς μετόχους να πετύχουν μια απεξάρτησή από τις τράπεζες! Να μη χρειάζονται δηλαδή την έγκριση των πιστωτικών ιδρυμάτων προκειμένου να προβούν σε πολύ σημαντικές κινήσεις, όπως για παράδειγμα θα ήταν η πώληση σοβαρών περιουσιακών στοιχείων από τις επιχειρήσεις ή και η πώληση μετοχών από τους ιδιοκτήτες! Σε απλά λόγια, οι επιχειρήσεις μπορούν υπό αυτές τις νέες συνθήκες να πωλούν τα ασημικά τους, κάτι που είδαμε να κάνει για παράδειγμα ο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, χωρίς να παίρνουν την έγκριση των τραπεζών, ή ακόμη οι βασικοί μέτοχοί τους να μπορούν χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανένα να πωλούν τις μετοχές τους σε τρίτους.