Ο Παναγιωτάκης, η ΔΕΗ και ο όμιλος Στασινόπουλου: Μια σχέση που πρέπει να ελεγχθεί

26/01/2020, 11:50
ΔΕΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Μ

Μαθαίνω ότι ο κ. Μ. Παναγιωτάκης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ μέχρι πρόσφατα, ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών στον όμιλο ΒΙΟΧΑΛΚΟ της οικογένειας Στασινόπουλου ως ο σύμβουλος Διοίκησης ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Για λόγους αρχής και καθαρά ηθικής βάσης απαιτείται από την κυβέρνηση αλλά και την νέα Διοίκηση της ΔΕΗ να εξετάσει εξονυχιστικά όλα τις συμβάσεις οι οποίες υπογράφηκαν μεταξύ ΔΕΗ και ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ κατά την διάρκεια της θητείας του κ. Παναγιωτάκη! Για να διαπιστωθεί εάν η ένταξή του στον επιχειρηματικό όμιλο γίνεται αποκλειστικά και μόνο για λόγους αξιοκρατικούς… και η ευχή μας προς τον όμιλο Στασινόπουλου είναι οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο κ. Παναγιωτάκης να μην έχουν το ίδιο αποτέλεσμα με εκείνες που παρείχε στην ΔΕΗ. Να μην κάνει τον όμιλο δηλαδή όπως την ΔΕΗ…