Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, οι μετοχές της York και η εμπιστοσύνη μεταξύ Περιστέρη - Ολλανδών

30/03/2020, 12:13
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ


Η
απόκτηση από τους δυο βασικούς μετόχους της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μέρους των μετοχών που
κατείχε η αμερικανική York έρχεται να καταδείξει την
εμπιστοσύνη του Γ. Περιστέρη προς τους Ολλανδούς μεγαλομετόχους της επιχείρησης
αλλά και την εμπιστοσύνη των Ολλανδών στο μάνατζμεντ του Έλληνα εργολάβου και
πρώην ισχυρού μετόχου του Ομίλου.

Και η αλήθεια είναι πως το αμερικανικό fund ο Γ. Περιστέρης το είχε
φέρει και είχε αποκτήσει το 7,65 τοις εκατό του ομίλου και διατηρούσε μαζί του
άριστες σχέσεις. Με την απόκτηση πάντως των μετοχών από κοινού και σε
αναλογικότητα, η York μένει με ποσοστό κάτω του
5 τοις εκατό ενώ οι Ολλανδοί δεν χρειάζεται να προβούν σε δημόσια πρόταση.