Αμείλικτα ερωτήματα για το ντιλ Σαββίδη - Πόρτο Καρράς!

11/05/2020, 10:00
3H KARDIA NEW

Πολλά ερωτήματα έχει προκαλέσει στο επενδυτικό κοινό η πρόσφατη απόκτηση από την κυπριακή εταιρία Belterra, του Ιβάν Σαββίδη, του συγκροτήματος Πόρτο Καρράς στην Χαλκιδική, ιδιοκτησίας της Τεχνικής Ολυμπιακής, συμφερόντων της οικογένειας Στέγκου!
Κατ’ αρχάς ερωτήματα τίθενται ως προς το τίμημα! Ποιο είναι το ύψος του; Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η συμφωνία φέρεται να έκλεισε στα 205 εκατ. ευρώ, από τα οποία 142 εκατ. θα πάνε στους μετόχους και 63 εκατ. θα καλύψουν απευθείας τις δανειακές υποχρεώσεις. Βεβαίως επίσημα η Τεχνική Ολυμπιακή δήλωσε ότι δεν είναι δυνατόν ακόμη να ανακοινωθεί η τελική τιμή!!! Γιατί;

- Πώς από τα 394 κατέληξαν στα 205, με τράπεζες και δόσεις...

Το βασικό ερώτημα που τίθεται από τους ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές αφορά στο τίμημα! Πώς ενώ το ακίνητο σύμφωνα με διεθνεις εκτιμητές αποτιμάται 394 εκατ. ευρώ, και στα βιβλία της εταιρίας έχει εγγραφή στα 350 εκατ. ευρώ, πωλήθηκε μόνον αντί 200 εκατ. ευρώ, ενώ πριν από λίγο καιρό η διοίκηση της Τεχνικής Ολυμπιακής είχε απορρίψει την τελική πρόταση Σαββίδη που ήταν 250 εκατ. ευρώ!!!

- Οι συνδεδεμένοι μέτοχοι και το τίμημα

Ένα επίσης σοβαρό ερώτημα που απασχολεί το επενδυτικό κοινό και κατ’ επέκταση την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, που θα πρέπει να ελέγξει διεξοδικά την συναλλαγή, είναι η ύπαρξη συνδεδεμένων μετόχων!!! Σε απλά ελληνικά, το τίμημα των 142 εκατ. δεν θα κατευθυνθεί ολόκληρο στους μετόχους της Τεχνικής Ολυμπιακής αλλά και σε συνδεδεμένους μετόχους, πιθανόν μέλη της οικογένειας Στέγγου ή και άλλους που είναι μέτοχοι του εμβληματικού ξενοδοχειακού συγκροτήματος! Το ερώτημα είναι: ποιοι είναι οι συνδεδεμένοι μέτοχοι; Τι ποσοστό του Πόρτο Καρράς κατέχουν; Η τιμή που προσέφερε ο Σαββίδης είναι ίδια για όλους τους μετόχους ή μήπως στους συνδεδεμένους μετόχους έχει υπάρξει άλλη αντιμετώπιση; Δηλαδή μια μειοψηφία απέσπασε καλύτερο τίμημα από την πλειοψηφία κατά την διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων;

- Τα μυστήρια της Κύπρου

Σημειώνεται ότι οι μετοχές της Πόρτο Καρράς μεταβιβάστηκαν πέρυσι σε θυγατρική της Τεχνικής Ολυμπιακής στην Κύπρο ενόψει πώλησης. Προφανώς για λόγους της επικείμενης πώλησης και της μειωμένης φορολογίας!
Σημειώνεται ακόμη ότι η Belterra του Ιβάν Σαββίδη έχει επίσης έδρα την Κύπρο.
Τέλος, οι πληροφορίες λένε ότι στην υπόθεση εμπλέκεται μία ακόμη κυπριακή εταιρία στην οποία θα κατατεθούν χρήματα, καθώς βοήθησε στην πώληση παρέχοντας κρίσιμα στοιχεία στον αγοραστή! Σε ποιον άραγε ανήκει η κυπριακή αυτή εταιρία; Ξέρει κάτι η οικογένεια Στέγγου ή λειτούργησε εν αγνοία της; Συνεχίζεται...