Όταν οι αριστεροί μαθαίνουν από τους τραπεζίτες!

30/05/2020, 22:58
1

Παλιά, σε μεγάλη συστημική τράπεζα ο δεξιός πολιτικός αγόραζε ακίνητα με δάνεια της τράπεζας αφού προηγουμένως είχε εξασφαλίσει ότι η τράπεζα θα τα ενοικίαζε για καταστήματα του δικτύου της! Τώρα ο αριστερός πολιτικός έχοντας διδαχθεί από τον παλιό δεξιό και τον πρώην τραπεζίτη αγοράζει ακίνητα αφού προηγούμενα έχει εξασφαλίσει από ΜΚΟ διεθνούς κερδοσκόπου τα ενοίκια!!!