Η Macquarie, η κυβέρνηση και οι... local partners!

16/09/2021, 10:03
Η Macquarie, η κυβέρνηση και οι... local partners!

Επειδή πολλά λέγονται και πολλά γράφονται με αφορμή την Macquarie και το 49% του ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με το κατά πόσον οι μεγάλοι διεθνείς όμιλοι χρησιμοποιούν στην προσπάθεια τους να πάρουν δουλειές στην Ελλάδα, local partners, πρέπει να καταστήσουμε σαφή τα εξής:

Διεθνώς η πρακτική που χρησιμοποιείται από τους μεγάλους επενδυτικούς ομίλους όπως η Macquarie, όταν επενδύουν σε μια ξένη χώρα, όπως η Ελλάδα για παράδειγμα, είναι ο συνεταιρισμός με έναν… τοπικό παίκτη, έναν εγχώριο επιχειρηματικό όμιλο που γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα, έχει προσβάσεις, ενίοτε και επιρροή και σε γενικές γραμμές μπορεί να συμβουλεύσει και να δώσει κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά την οικονομική πρόταση και τον φάκελο υποβολής στον διαγωνισμό.

Και είναι γεγονός πως κατ’ επανάληψη έχουμε δει -και βλέπουμε άλλωστε- να κατεβαίνουν σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα μεικτά σχήματα αποτελούμενα από Έλληνες και ξένους εταίρους.

Από τα δημόσια έργα, μέχρι τις αποκρατικοποιήσεις, την ενέργεια και τις προμήθειες!