Κάποια συστήματα, υπόγεια, παρακρατικά και βρώμικα, «σκαλίζουν» 2 ανοιχτές υποθέσεις, εκ των οποίων η μία στην Κύπρο και η άλλη πέραν του Ατλαντικού!!!

Κάποια συστήματα, υπόγεια, παρακρατικά και βρώμικα, «σκαλίζουν» 2 ανοιχτές υποθέσεις, εκ των οποίων η μία στην Κύπρο και η άλλη πέραν του Ατλαντικού!!!

Ο «πράκτορας» - ερευνητής, ο Αμερικανός δήθεν δημοσιογράφος που ζει στην Αθήνα και τα ταξίδια για συγκέντρωση στοιχείων στην Κύπρο και σε άλλη ήπειρο!

Μου λένε κάποιες καλά ενημερωμένες πηγές που γνωρίζουν εκ των έσω πρόσωπα και πράγματα και ταυτόχρονα ξέρουν καλά πως κινείται το παρασκήνιο, ότι ορισμένα παρακρατικά συστήματα, με τη συμμετοχή «πρακτόρων» δήθεν ερευνητών, αλλά και με την ενεργό δράση και συμμετοχή περίεργου και ιδιότυπου Αμερικανού «δημοσιογράφου» που ζει στην Ελλάδα και εξειδικεύεται σε ειδικές «δημοσιογραφικές» αποστολές, «σκαλίζουν» 2 μεγάλες ανοιχτές υποθέσεις στην Κύπρο και πέραν του Ατλαντικού!

Μάλιστα οι ίδιες πηγές επιμένουν ότι το εν λόγω σύστημα που δρα υπόγεια και με μυστικότητα των κινήσεων του, έχει πραγματοποιήσει εσχάτως ταξίδια τόσο στην Κύπρο όσο και σε άλλη Ήπειρο προκειμένου να βρει στοιχεία που να τεκμηριώνουν τις αβάσιμες καταγγελίες του, που προφανώς εξυπηρετούν άλλα επιχειρηματικά – και όχι μόνο- συμφέροντα!