«Πιο χαμηλά, πιο χαμηλά, πιο χαμηλά»: Σαν το γνωστό τραγούδι της Άντζυς Σαμίου οι εκπτώσεις στα δημόσια έργα!

«Πιο χαμηλά, πιο χαμηλά, πιο χαμηλά»: Σαν το γνωστό τραγούδι της Άντζυς Σαμίου οι εκπτώσεις στα δημόσια έργα!

Προφανώς οι εκπτώσεις ακόμη και κάτω του 10% που κυριαρχούν εσχάτως, προσομοιάζουν με φιλί της ζωής που τους δίνει η κεντρική εξουσία!

Όπως βλέπω ως παρατηρητής των εξελίξεων στα Δημόσια έργα, οι εκπτώσεις τις οποίες δίνουν οι εργολάβοι στις «διαγωνιστικές» διαδικασίες, πηγαίνουν ολοένα και χαμηλότερα!

Θυμίζοντας το παλιό γνωστό τραγούδι της Αντζυς Σαμίου «Εκεί που καίγομαι πολύ, θέλω να δώσεις το φιλί, πιο χαμηλά, πιο χαμηλά, πιο χαμηλά»!

Προφανώς οι εκπτώσεις ακόμη και κάτω του 10% που κυριαρχούν εσχάτως, προσομοιάζουν με φιλί της ζωής που τους δίνει η κεντρική εξουσία!

Το θέμα ωστόσο που εγείρεται είναι: πόσο πιο χαμηλά θα κατέβουν στις εκπτώσεις!

Και πόσο πιο χαμηλά θα πέσουν οι αρμόδιοι πολιτικοί άρχοντες!