ΔΕΗ, Τέρνα Ενεργειακή, Τρ. Πειραιώς! Τα 3 success stories που αποκαλύψαμε και οι 2 επιχειρηματικές συμφωνίες που βρίσκονται προ των πυλών και αλλάζουν τα δεδομένα!

ΔΕΗ, Τέρνα Ενεργειακή, Τρ. Πειραιώς! Τα 3 success stories που αποκαλύψαμε και οι 2 επιχειρηματικές συμφωνίες που βρίσκονται προ των πυλών και αλλάζουν τα δεδομένα!

Έκλεισε το deal της Τέρνα Ενεργειακής με την First και της ΔΕΗ με την Enel Romania! Το πραγματικό ιταλικό ενδιαφέρον για την Τρ. Πειραιώς και το παιχνίδι Πατέλη - Σταικούρα!