Οι 2 τεχνοκράτες «κύριοι», επιλογές της κυβέρνησης, που στηρίζονται στις πλάτες των «κυριών» τους με τις ισχυρές «άκρες» στον πρωθυπουργό και το πολύ στενό του περιβάλλον!

Οι 2 τεχνοκράτες «κύριοι», επιλογές της κυβέρνησης, που στηρίζονται στις πλάτες των «κυριών» τους με τις ισχυρές «άκρες» στον πρωθυπουργό και το πολύ στενό του περιβάλλον!

Αν δεν είχαν τις «κυρίες» τους, θα είχαν πάρει πόδι προ πολλού από τις μείζονος σημασίας επιχειρήσεις, συμφερόντων του Δημοσίου, που διοικούν! Ο ορισμός της αναξιοκρατίας!