Γνωστός και προβεβλημένος επιχειρηματίας με εμπλοκή σε αναθέσεις και προμήθειες του Δημοσίου έχει αναλάβει την χρηματοδότηση όλης της προεκλογικής δαπάνης πολιτικού κόμματος!

Γνωστός και προβεβλημένος επιχειρηματίας με εμπλοκή σε αναθέσεις και προμήθειες του Δημοσίου έχει αναλάβει την χρηματοδότηση όλης της προεκλογικής δαπάνης πολιτικού κόμματος!

Το οποίο φιλοδοξεί να διαδραματίσει ρυθμιστικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις με τη συμμετοχή του σε κυβερνήσεις συνεργασίας κεντροδεξιάς ή κεντροαριστεράς κατεύθυνσης!

Μου λένε ότι, πολύ γνωστός και προβεβλημένος επιχειρηματίας που εμπλέκεται με αναθέσεις και προμήθειες του Δημοσίου, φέρεται να έχει αναλάβει την χρηματοδότηση όλης της προεκλογικής δαπάνης πολιτικού κόμματος, το οποίο φιλοδοξεί να διαδραματίσει ρυθμιστικό ρόλο στις εξελίξεις!

Υπό την έννοια ότι θα μπορεί δυνητικά να συμμετάσχει σε κάθε μορφής κυβέρνηση συνεργασίας, κεντροδεξιάς ή κεντροαριστεράς αλλά και να καθορίσει ακόμη και το πρόσωπο του πρωθυπουργού κοινής αποδοχής!!!!

Αληθεύει; Και να ναι, ποιος είναι ο επώνυμος μεγαλοεπιχειρηματίας, σε τι αποσκοπεί και πού αποβλέπει;