Αλλεπάλληλες δικαστικές ήττες προσγειώνουν στη σκληρή πραγματικότητα τον Όμιλο Μαντωνανάκη μετά τις παράδοξες και ιδιότυπες αρχικές νίκες με τη συμβολή των «Αγίων προστάτιδων δυνάμεων» και του Ρασπούτιν!

Αλλεπάλληλες δικαστικές ήττες προσγειώνουν στη σκληρή πραγματικότητα τον Όμιλο Μαντωνανάκη μετά τις παράδοξες και ιδιότυπες αρχικές νίκες με τη συμβολή των «Αγίων προστάτιδων δυνάμεων» και του Ρασπούτιν!

Η αίτηση αναίρεσης στον Άρειο Πάγο, η αναψηλάφηση στο Εφετείο Αθηνών και η αγωγή των πιστωτών κατά της Αττικός Ήλιος - Το δικαστικό παράδοξο της «περίεργης» και ιδιότυπης απόφασης για τα 600 εκατ.!

Είναι γνωστή η μακρά αντιδικία μεταξύ του Ομίλου Μαντωνανάκη και της ΕΤΑΔ καθώς και του Όμιλου Μαντωνανάκη και των πιστωτών του.

Επί σειρά ετών, σειρά δικαστικών αποφάσεων δικαίωσαν τον Όμιλο Μαντωνανάκη, αποφάσεις όμως που συζητήθηκαν και σχολιάστηκαν εκτενώς στους νομικούς κύκλους.

Για παράδειγμα, τον Αύγουστο 2018, ο Όμιλος Μαντωνανάκη με επιστολή γνωστοποίησε στους ομολογιούχους δανειστές ότι ήρθε σε συμβιβασμό με την ΕΤΑΔ για συμβιβασμό της αντιδικίας του με αυτήν και καταβολή από την ΕΤΑΔ του ποσού των 85 εκ. ευρώ.

Ο συμβιβασμός τελούσε υπό την αίρεση της εγκρίσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΑΔ και από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Για λόγους που δεν είναι γνωστοί ο συμβιβασμός δεν υλοποιήθηκε.

Τα έτη 2019 (προς το τέλος) και 2020 εκδόθηκαν διαιτητικές αποφάσεις που επιδικάζουν σε σχέση με την αντιδικία με την ΕΤΑΔ υπέρ του Όμιλου Μαντωνανάκη ποσά γύρω στα 600 εκ. ευρώ.

Δηλαδή τα διαιτητικά δικαστήρια επιδίκασαν κατά του Δημοσίου ποσό πλέον των 600 εκ. ευρώ, όταν ήταν γνωστό ότι ο Όμιλος Μαντωνανάκη δεχόταν συμβιβασμό με λήψη του ποσού των 85 εκ. ευρώ.

Στο μέτωπο Όμιλου Μαντωνανάκη κατά πιστωτών, τα δάνεια του Όμιλου Μαντωνανάκη κατέστησαν ληξιπρόθεσμα τα τέλη του 2017.

Μετά από αποτυχημένες πολύμηνες διαπραγματεύσεις, το Μάρτιο του 2019, οι ομολογιούχοι δανειστές ομοφώνως αποφάσισαν την καταγγελία των δανείων λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Με μια απόφαση που εξέπληξε πολλούς, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών δέχθηκε αγωγή του Όμιλου Μαντωνανάκη και έκρινε ότι η καταγγελία των δανείων στην οποία προέβησαν οι ομολογιούχοι ήταν άκυρη ως καταχρηστική.

Η κρίση αυτή αιτιολογήθηκε μεταξύ άλλων με τις σκέψεις ότι το δάνειο θα εξοφληθεί από τα ποσά που διεκδικεί ο Όμιλου Μαντωνανάκη κατά της ΕΤΑΔ, παρόλο που τη στιγμή της καταγγελίας δεν υπήρχε καμιά σχετική διαιτητική απόφαση.

Δηλαδή, με βάση αυτή την απίθανη απόφαση, η οποία εισαγάγει νέα συναλλακτικά ήθη, ο εκάστοτε πιστωτής δεν πρέπει να στρέφεται κατά του πρωτοφειλέτη του, όταν αυτός είναι υπερήμερος κατά εξακολούθηση, αλλά να εξετάζει την πιθανότητα και να αναμένει, πότε ο οφειλέτης πιθανόν θα εισπράξει χρήματα από τρίτους στο απροσδιόριστο μέλλον.

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι και η υπόθεση που αφορά την Alpha Bank και τον Όμιλο Μαντωνανάκη.

Ο Ήλιος ΑΕ του Όμιλου Μαντωνανάκη κατέθεσε το 2019 αγωγή ισχυριζόμενος ότι υπέστη ζημία από απάτη που τέλεσαν κατά συναυτουργία σε βαθμό κακουργήματος, στελέχη της Alpha Bank, εγείροντας έτσι αδικοπρακτική αξίωση κατά αυτών και κατά της Τράπεζας.

Ειδικότερα, στην Αγωγή, ο Όμιλος Μαντωνανάκη ισχυριζόταν ότι το έτος 1999 (δηλαδή 20 χρόνια πριν την αγωγή!) η Ήλιος ΑΕ αποφάσισε να προχωρήσει σε εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο.

Το 2000, μεσούσης της δημόσιας εγγραφής των μετοχών, ο νόμιμος εκπρόσωπός της παραπείσθηκε να ματαιώσει την δημόσια εγγραφή, επειδή έλαβε υπόσχεσή ότι ο Όμιλος Μαντωνανάκη θα ελάμβανε χρηματοδότηση με προνομιακούς όρους τουλάχιστον, ίση με το ποσό των €67εκ., που αντιστοιχούσε στη συμβατική αξίωση της εταιρείας για την κάλυψη των μη διατεθεισών μετοχών.

Σημειωτέων, ότι στις δηλώσεις συμψηφισμού, ο Όμιλος Μαντωνανάκη ισχυρίζεται ότι τα δάνεια που συνομολόγησε μετέπειτα τα έλαβε, διότι δήθεν εξαπατήθηκε προ 20ετίας και σταμάτησε τη δημόσια εγγραφή, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να εξασφαλίσει την απαραίτητη χρηματοδότηση που ανέμενε από τη διάθεση των μετοχών της Ήλιος ΑΕ.

Με ένα σκεπτικό που προκάλεσε μάλλον έκπληξη, καθόσον, μεταξύ άλλων, αναπτύσσεται από Αστικό Δικαστήριο για ένα θέμα Ποινικού Δικαίου, η ως άνω αγωγή έγινε δεκτή καταδικάζοντας την Alpha Bank στην καταβολή ποσού €65,3κ.

Φαίνεται όμως ότι to 2022 κάτι άλλαξε πρόσφατα στο δικαστικό τοπίο και ο άλλοτε αήττητος Παντελής Μαντωνανάκης άρχισε να χάνει σημαντικές δίκες.

Τι έχει αλλάξει δεν είναι ξεκάθαρο.

Μήπως οι Άγιες δυνάμεις (ο προστάτης Άγιος εις διπλούν…) που συνέδραμαν τον Παντελή Μαντωνανάκη επί σειρά ετών δεν είναι πλέον τόσο δραστήριες;

Από την άλλη πλευρά, στο παρελθόν, και ο καλόγερος Ρασπούτιν έπαιξε ενεργό ρόλο στις πνευματικές και άλλες αναζητήσεις του Παντελή.

Αρχές Νοεμβρίου 2022, ανατράπηκε η υπέρ του Όμιλου Μαντωνανάκη πρωτόδικη απόφαση περί δήθεν καταχρηστικής καταγγελίας των δανείων του από τους πιστωτές, με την υπ’ αριθμ. 5680/2022 απόφαση του Εφετείου Αθηνών.

Το Εφετείο δέχεται την έφεση που ασκήθηκε κατά της πρωτοδίκου αποφάσεως από τους πιστωτές και εξαφανίζει την πρωτόδικη απόφαση που είχε κάνει δεκτή την αγωγή Μαντωνανάκη.

Διαπιστώνει την εγκυρότητα της καταγγελίας πέρα πάσης αμφιβολίας.

Στην απόφαση του Εφετείου, μεταξύ των άλλων, σημειώνεται ότι ο Όμιλος Μαντωνανάκη, ήδη από το 2010 και μέχρι την καταγγελία των δανείων (2019), βρισκόταν σε διαρκή οικονομική αδυναμία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων δόσεων του δανείου του, η οποία έλαβε μόνιμο χαρακτήρα από το τέλος 2017.

Επίσης, ότι ο Όμιλος Μαντωνανάκη δεν ανταποκρίθηκε ούτε στην υποχρέωση πώλησης του ΑΤΤΙΚΟΥ ΗΛΙΟΥ (ΛΑΓΟΝΗΣΙ), παρότι ήδη από το 2010 είχε αντιληφθεί ότι η λειτουργία του απέβαινε σε βάρος του Όμιλου Μαντωνανάκη.

Τέλος, το Εφετείο απέρριψε και τον ισχυρισμό του Παντελή ότι θα μπορούσε να αποπληρώσει τις οφειλές του με τα χρήματα που θα του κατέβαλε η ΕΤΑΔ, σημειώνοντας ότι είναι ενδεικτικό της επισφάλειας των απαιτήσεων σε βάρος της ΕΤΑΔ, από το γεγονός ότι μέχρι ακόμη δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε αποπληρωμή τέτοιων ποσών.

Κατά της απόφασης του Εφετείου οι νομικοί του Όμιλου Μαντωνανάκη άσκησαν:

α. αναίρεση που συζητείται στον Άρειο Πάγο κατά τη δικάσιμο της 11-3-2024 και

Β. αναψηλάφηση που συζητείται στο Εφετείο Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 4-5-2023.

Παράλληλα, οι πιστωτές είχαν ασκήσει την από 07.07.2020 αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθήνας για την ακύρωση των από 28.03.2019, 05.09.2019 και 10.12.2019 αποφάσεων της ΓΣ της ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ του Όμιλου Μαντωνανάκη, η οποία συζητήθηκε στις 24.02.2022.

Με τις παραπάνω Γενικές Συνελεύσεις, ο Όμιλος Μαντωνανάκη δολίως προσπάθησε να αλλοιώσει και να καταστήσει ανενεργό των ενέχυρο επί των μετοχών της ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ που είχαν οι πιστωτές στο πλαίσιο των εξασφαλίσεων των δανείων τους.

Συγκεκριμένα, μετά την καταγγελία του δανείου το 2019, ο Όμιλος Μαντωνανάκη για να αποφύγει την εκποίηση των μετοχών προχώρησε σε σειρά ενεργειών για να καταστήσει άνευ αντικειμένου το ενέχυρο.

Προέβη σε διαίρεση της ονομαστικής αξίας των ενεχυρασμένων μετοχών, σε ακύρωση των τίτλων και σε παράλειψη παραδόσεως στους ομολογιούχους δανειστές των νέων ονομαστικών μετοχών που εκδόθηκαν.

Με την απόφαση 3173/2022, τον Νοέμβριο 2022, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών ακύρωσε την αυτόκλητη Γενική Συνέλευση της ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ που είχε προχωρήσει σε ονομαστικοποίηση των μετοχών. Άλλη μια δικαστική ήττα για τον Όμιλο Μαντωνανάκη.

Οι ήττες όμως συνεχίστηκαν.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Όμιλος Μαντωνανάκη έχασε το Εφετείο που ζητούσε αποζημίωση από την Alpha για τη μη εισαγωγή στο Χρηματιστήριο πριν από 20 χρόνια.

Με την απόφαση του Εφετείου ακυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση με την οποία είχε γίνει δεκτή η αρχική αγωγή του Όμιλου Μαντωνανάκη καταδικάζοντας την Alpha Bank στην καταβολή ποσού €65,3κ.