Πιθανό κενό νόμου εκμεταλλεύεται η Τράπεζα Πειραιώς για την πώληση της Attica Group!

Πιθανό κενό νόμου εκμεταλλεύεται η Τράπεζα Πειραιώς για την πώληση της Attica Group!

Συνδεδεμένο μέρος με την Τρ. Πειραιώς η Strinx - «Πυροβολούσαν στο ψαχνό» οι μέτοχοι μειοψηφίας στη Γενική Συνέλευση! Οι αποφάσεις της Διοίκησης της MIG, το Υπ. Ανάπτυξης και η ένταση του deal!

Σε σκληρό πόκερ εξελίσσεται η πώληση της ATTICA στην εταιρεία STRIX HOLDINGS καθώς όπως πληροφορείται η στήλη στην μετ’ αναβολής Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την 3η Μαρτίου 2023, οι μέτοχοι μειοψηφίας «πυροβολούσαν στο ψαχνό».

Παρ’ όλο που στην Συνέλευση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η μεταβίβαση της ATTICA η στήλη πληροφορείται ότι η διαδικασία μεταβίβασης πραγματοποιήθηκε με πιθανές παρεκκλίσεις από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών.

Πιο συγκεκριμένα η STRIX αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την ΠΕΙΡΑΙΩΣ επομένως η οποιαδήποτε μεταβίβαση έπρεπε να πραγματοποιηθεί με τα όσα ορίζουν οι διατάξεις του ν.4548/2018 και ειδικά τα άρθρα 99-101.

Επομένως η Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει την συναλλαγή με το συνδεδεμένο μέρος με την προϋπόθεση ότι δεν αντιτίθεται ποσοστό 5%.

Επιπλέον η σχετική έγκριση βασίζεται σε έκθεση ορκωτού για την οποία διαπιστώνεται η δίκαιη και εύλογη για την εταιρεία και τους μετόχους συναλλαγή.

Αν οι μέτοχοι μειοψηφίας (5%) δεν συναινούν στην διαδικασία σύναψης της συναλλαγής τότε η συναλλαγή δεν πραγματοποιείται δηλαδή ακυρώνεται.

Αντί αυτής της διαδικασίας η Διοίκηση της MIG ενέκρινε την πώληση με αναφορά στις διατάξεις του ν.4706/20.

Προφανώς η Διοίκηση της MIG θεωρεί ότι οι διατάξεις αυτές δεν λειτουργούν συμπληρωματικά με αυτές του νόμου περί Α.Ε. (4548/2018).

Από ότι φαίνεται οι διατάξεις αυτές του ν.4706/2020 ήλθαν για να θωρακίσουν διαδικασίες μεταφοράς περιουσίας από μία εταιρεία σε μία άλλη όταν οι εταιρείες αυτές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και επομένως απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε κάθε περίπτωση και όχι του Διοικητικού Συμβουλίου (που επιτρέπει η νομοθεσία περί Α.Ε.) ως επιπρόσθετη απαίτηση.

Ποια αρχή όμως είναι υπεύθυνη να αποφασίσει τι μέλλει γενέσθαι με τις αποφάσεις της Συνέλευσης της MIG;

To Υπουργείο Ανάπτυξης το οποίο χειρίζεται τις διατάξεις της νομοθεσίας περί Α.Ε. και ειδικά του ν.4548/2018 ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που χειρίζεται τις διατάξεις του ν.4706/20;

Μήπως επίσης η MIG γνωρίζοντας ότι υπάρχει πιθανό κενό νόμου πορεύεται εκ του ασφαλούς;

To σίγουρο είναι ότι αν υπάρχει κενό νόμου και καμία Αρχή δεν μπορεί να προβεί στον απαιτούμενο έλεγχο η διαδικασία ολοκλήρωσης της συναλλαγής με την πώληση της ATTICA στην STRIX θα ολοκληρωθεί σύντομα.