Οι μεγάλοι «παίκτες» και οι διεργασίες στις τράπεζες: Δύο συστημικές τράπεζες (η μία υπό ιδιωτικοποίηση) ενδιαφέρονται για το σχήμα Attica bank- Παγκρήτια – Ενδιαφέρον μεγάλης επιχειρηματικής οικογένειας για το 10% της Alpha bank

Οι μεγάλοι «παίκτες» και οι διεργασίες στις τράπεζες: Δύο συστημικές τράπεζες (η μία υπό ιδιωτικοποίηση) ενδιαφέρονται για το σχήμα Attica bank- Παγκρήτια – Ενδιαφέρον μεγάλης επιχειρηματικής οικογένειας για το 10% της Alpha bank