Η Nissan φυτεύει 20.000 δέντρα στην Ευρώπη

10/02/2021, 11:17
Η Nissan φυτεύει 20.000 δέντρα στην Ευρώπη

Η Nissan και το ίδρυμα Arbor Day ενώνουν τις δυνάμεις τους, φυτεύοντας 20.000 δέντρα στην Ευρώπη για να μειώσουν την ατμοσφαιρική ρύπανση και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής για τις μελλοντικές γενιές.

Περιοχές σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες, έχουν επιλεγεί σκόπιμα για να επωφεληθούν από το πρόγραμμα αναδάσωσης.

Από το σχεδιασμό συγκράτησης των πλημμυρών για τη διάσωση μιας παιδικής χαράς λίγο έξω από το Λονδίνο, έως την ανασύσταση δασικών εκτάσεων που επηρεάζονται άσχημα από το φλοιοφάγο μαύρο σκαθάρι, στα περίχωρα του Παρισιού.

Όλες αυτές οι ενέργειες εντάσσονται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του προγράμματος Nissan Green και στη συνεχιζόμενη εργασία της εταιρείας για την ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων και των δραστηριοτήτων της, με στόχο την ουδετερότητα του άνθρακα έως το 2050.