Ευρώπη: Κάθε χρόνο αποσύρονται 12 εκατ. αυτοκίνητα

01/04/2021, 14:05
Ευρώπη: Κάθε χρόνο αποσύρονται 12 εκατ. αυτοκίνητα

Κάθε χρόνο περίπου 12 εκατομμύρια αυτοκίνητα αποσύρονται από τους ευρωπαϊκούς δρόμους λόγω ατυχημάτων, οικονομικής διαγραφής ή μη συμμόρφωσης με τα νέα πρότυπα ασφάλειας και εκπομπών ρύπων. Τα μισά από αυτά καταλήγουν σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, όπου υπάρχει διαχωρισμός των διαφόρων τμημάτων και ολική ανακύκλωση.

Η διαχείριση των τμημάτων του αυτοκινήτου και η προώθησή τους στο τελικό στάδιο διάλυσης αποτελεί μια τεχνική και οικονομική πρόκληση για τις εταιρείες που ασχολούνται με την απόσυρση, καθώς κύριο μέλημα είναι να μην υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, ενώ θέλουν να αυξήσουν το αξιοποιήσιμο ποσοστό.

Σύμφωνα με υπολογισμούς, το 85% του συνόλου του αυτοκινήτου μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί είτε αυτούσιο είτε μέσω της ανακύκλωσης και την ανακατασκευή του σε τελικό προϊόν.

Η υψηλή αξία των μετάλλων και των επαναχρησιμοποιήσιμων ανταλλακτικών δίνει αρκετές λύσεις στην παραγωγή των νέων αυτοκινήτων, καθώς οι διακυμάνσεις των τιμών των μετάλλων είναι αυτές που διαμορφώνουν και την τελική τιμή ενός οχήματος. Τα πλαστικά και οι μπαταρίες αποτελούν σημαντικό πρόβλημα ως προς τη διαχείριση και σχετίζονται με μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Ωστόσο υπάρχουν περίπου 4 εκατομμύρια αυτοκίνητα ετησίως που διαγράφονται μόνο στα χαρτιά και κανείς δεν γνωρίζει που καταλήγουν. Το μεγαλύτερο μέρος των αγνοουμένων αυτοκινήτων χάνονται στην αγορά της παράνομης διάλυσης που υπάρχουν σε πολλά σημεία της Ευρώπης, χωρίς να ακολουθούνται οι κανόνες ασφάλειας και τα περιβαλλοντολογικά πρωτόκολλα.