Μόνον 158 επενδυτικά κεφάλαια στον κόσμο είναι "πράσινα"

28/10/2021, 08:55
Μόνον 158 επενδυτικά κεφάλαια στον κόσμο είναι

Μόνον 158 επενδυτικά κεφάλαια στον κόσμο -τα οποία αντιπροσωπεύουν μόλις και μετά βίας το 0,5% των επενδύσεων- ευθυγραμμίζονται με τον στόχο της συμφωνίας του Παρισιού για τον περιορισμό της ανόδου των θερμοκρασιών, δείχνει μελέτη που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από το Carbon Disclosure Project (CDP), πηγή αναφοράς για τα περιβαλλοντικά δεδομένα των επιχειρήσεων.

Ενώ η διεθνής συμφωνία για το κλίμα που υπεγράφη στο Παρίσι το 2015 έθεσε στόχο τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε "πολύ κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου", μόλις και μετά βίας 158 επενδυτικά κεφάλαια από τα 16.500 που αναλύθηκαν στην μελέτη αυτή αξιολογήθηκε ότι είναι συμβατά με αυτόν τον στόχο από το CDP, διεθνή ένωση που εξειδικεύεται στη συλλογή δεδομένων για τις εκπομπές των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου από πλευράς των επιχειρήσεων.

Αυτά τα 158 κεφάλαια αντιπροσωπεύουν το 0,5% των 27 τρισεκατομμυρίων δολαρίων που επενδύθηκαν και εξετάστηκαν κατά την μελέτη.

Περισσότερα από 8.000 επενδυτικά κεφάλαια, που αντιπροσωπεύουν 62% των επενδύσεων, διολισθαίνουν με τοποθετήσεις που οδηγούν σε αύξηση των θερμοκρασιών άνω των 2,75 βαθμών Κελσίου.

"Το μήνυμα είναι σαφές: πρέπει να επιταχύνουμε", δήλωσε ο Λοράν Μπαμπικιάν, ο διευθυντής του τμήματος που μελετά την παγκόσμια κεφαλαιαγορά στο CDP.

"Θα πρέπει να μειώσουμε το χάσμα ανάμεσα στο όνειρο" -τους στόχους που έχουν οριστεί- "και την πραγματικότητα" και "να ριχθούμε στη δουλειά: τα δεδομένα είναι εκεί, εξελίσσονται" και μπορούν να καθοδηγήσουν τους θεσμικούς επενδυτές, συνέχισε.

Για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα, η οργάνωση στηρίχθηκε στις εκπομπές των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια, παρελθούσες και προβλεπόμενες. Οι προβλέψεις αυτές συγκρίθηκαν με αυτό που θα πρέπει να γίνει για να τηρηθεί ο στόχος της συμφωνίας του Παρισιού, σύμφωνα με την επιστημονική προσέγγιση της πρωτοβουλίας Science-Based Targets.

Τα επενδυτικά κεφάλαια "εξαρτώνται από την πραγματική οικονομία. Σήμερα, μόνον η μία στις δέκα εισηγμένες εταιρείες ευθυγραμμίζεται με τον στόχο για 1,5 βαθμό Κελσίου. Οι επενδυτές χρειάζεται να αυξήσουν σημαντικά την πίεση στις επιχειρήσεις", κατέληξε ο Μπαμπικιάν.