Σήμα Ντράγκι για νέα ποσοτική χαλάρωση

25/07/2019, 15:35
DRAGHI NON MOLLA PRESA, DECISO CONTRO RISCHI DEFLAZIONE

Αμετάβλητα αποφάσισε να διατηρήσει τα επιτόκια το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά τη σημερινή τους συνάντηση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΚΤ, το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και τα επιτόκια της οριακής χρηματοδότησης και της αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα στο 0,00%, 0,25% και -0,40% αντίστοιχα. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά ή χαμηλότερα επίπεδα τους τουλάχιστον κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 και, εν πάση περιπτώσει, για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για να εξασφαλιστεί η συνεχής σταθερή σύγκλιση του πληθωρισμού προς τον στόχο του μεσοπρόθεσμα .

Το Διοικητικό Συμβούλιο υπογράμμισε επίσης την ανάγκη για μια ιδιαίτερα ευνοϊκή στάση νομισματικής πολιτικής για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι τα ποσοστά πληθωρισμού ήταν σταθερά κάτω από τα επίπεδα που είναι σύμφωνα με τον στόχο του. Συνεπώς, αν οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές για τον πληθωρισμό εξακολουθούν να μην πλησιάζουν τον στόχο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποφασισμένο να ενεργήσει, σύμφωνα με τη δέσμευσή του για συμμετρία στον στόχο του πληθωρισμού.

Ως εκ τούτου, η ΕΚΤ είναι έτοιμη να προσαρμόσει όλα τα μέσα της, ανάλογα με την περίπτωση, για να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός κινείται προς την κατεύθυνση του στόχου.

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στις αρμόδιες επιτροπές την εξέταση εναλλακτικών λύσεων, περιλαμβανομένων μέτρα, όπως την πιθανότητα νέων αγορών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (QE).

Μετά την ανακοίνωση των αποφάσεων της τράπεζας, το ελληνικό 10ετές ομόλογο καταγράφει πτώση σε νέα ιστορικά χαμηλά, με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 1,96%, ενώ η απόδοση του 5ετούς υποχωρεί στο 1,02%.

Ανάλογη αντίδραση στα νέα είχε και ο ιταλικός 10ετής τίτλος, η απόδοση του οποίου υποχωρεί κατά 7% στο 1,39%.